Публічна інформація

Президент України впроваджує європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади. Важливим кроком на цьому шляху стало підписання Главою держави Закону України «Про доступ до публічної інформації».

На виконання цього закону Президент України підписав Укази «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації». Ці Укази покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

 

Порядок подання та контактна інформація для оформлення інформаційного запиту

Запит на інформацію до Вільнянської міської ради (індивідуальний або колективний) може подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача:

Електронна пошта: vogoso@ukr.net

усно: телефон (06143) 4-10-94 ;

письмово: 70002, Запорізька обл., м. Вільнянськ, вул. Бочарова, 4,  каб.№8  (на конверті вказувати “Публічна інформація”);

Граничні норми витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

доступ до публічної інформації

Поряк оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

Порядок роботи із запитувачами інформації відповідно до вимог Закону України Про доступ до публічної інформації

перелік відомостей, що містять публічну інформацію та підлягають оприлюдненню виконавчим комітетом Вільнянської міської ради

Інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери контактних телефонів, адресу та електронну пошту виконавчого комітету

Порядок подання та контактна інформація для оформлення інформаційного запиту до виконавчого комітьету Вільнянської міської ради

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді

Інформація про місця надання форм запитів та про спеціально відведені місця для роботи запитувачів з докумнетами чи їх копіями

Система обліку публічної інформації, яка знаходиться у розпорядженні виконавчого комітету Вільнянської міської ради

Графіки особистих прийомів громадян та особистих виїзних прийомів громадян керівництвом виконавчого комітету

Адміністративні-послуги 

 

Перелік відомостей, що містять публічну інформацію та підлягають оприлюдненню