Новини Вільнянської ОДПІ

До уваги клієнтів центрів сертифікації ключів!
У зв’язку зі скороченням штатної чисельності Інформаційно-довідкового департаменту ДФС з 3 березня 2016 р. припиняють свою роботу окремі пункти реєстрації користувачів Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС. Зокрема, у Запорізькій області із зазначеної дати не працюватимуть віддалені пункти реєстрації у м. Бердянськ, м. Мелітополь та м. Енергодар.

Для отримання послуг електронного цифрового підпису просимо звертатись до пунктів реєстрації користувачів розташованих в обласних центрах.
Більш детальну інформацію щодо режиму роботи пунктів реєстрації користувачів Акредитованого центру сертифікації користувачів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС можна переглянути за посиланням: http://acskidd.gov.ua/contacts.
Обмеження права на нарахування податкової знижки
Податкова знижка може бути надана виключно резиденту, який має реєстраційний номер облікової картки платника податку, а так само резиденту – фізичній особі, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має про це відмітку у паспорті.
Загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 ПКУ.
Якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.
Зазначена норма передбачена п. 166.4 ст. 166 Податкового кодексу України.
При виході фізичної особи з числа засновників визначається нвестиційний прибуток
До складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи – платника податку включається інвестиційний прибуток від проведення операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах.
Інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що визначається із суми витрат на придбання такого активу.
До продажу інвестиційного активу прирівнюється, зокрема, операція з повернення платнику податку коштів або майна, попередньо внесених ним до статутного капіталу емітента корпоративних прав, у разі виходу такого платника податку з числа засновників (учасників) такого емітента.
Придбанням інвестиційного активу вважаються операції з внесення платником податку коштів або майна до статутного капіталу юридичної особи – резидента в обмін на емітовані ним корпоративні права.
Емітент корпоративних прав (юридична особа) виступає як податковий агент лише в частині відображення у податковому розрахунку за ф. 1ДФ під ознакою доходу “112” операції з повернення коштів або майна фізичній особі, попередньо внесених нею до статутного капіталу.
При цьому фізична особа повинна визначити фінансовий результат операцій з інвестиційними активами та подати податкову декларацію про майновий стан і доходи.
Зазначений порядок визначений пп. 164.2.9 ст. 164 та пп. 170.2.2 ст. 170 Податкового кодексу України.
Декларування доходів, одержаних в іноземній валюті
Сума іноземних доходів включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку – отримувача, який зобов’язаний подати річну податкову декларацію та сплатити з одержаних доходів податок на доходи та військовий збір.
Доходи, одержані в іноземній валюті перераховуються у гривні за валютним курсом Національного банку України, що діяв на момент нарахування (отримання) таких доходів.
За підсумками 2015 року сума іноземного доходу оподатковується податком на доходи за ставкою 15%. Військовий збір розраховується фізичними особами самостійно за ставкою 1,5% об’єкта оподаткування.
Якщо загальна сума отриманих у звітному місяці доходів, перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року (у 2015 році 12180 грн.), ставка податку на доходи становить 20%.
У податковій декларації про майновий стан і доходи громадяни відображають суму отриманого доходу за звітний рік, та визначають податкове зобов’язання з податку на доходи та військового збору.
Сума податку на доходи та військового збору, зазначена у податковій декларації за 2015 рік, сплачується громадянами самостійно до 1 серпня 2016 року.
При перерахуванні неприбутковим організаціям благодійних внесків є право на податкову знижку
Платник податку – резидент має право включити до податкової знижки суму коштів або вартість майна, перерахованих у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям у розмірі, що не перевищує 4% суми загального оподатковуваного доходу такого звітного року.
При цьому, неприбуткові організації – отримувачі благодійних внесків, мають відповідати умовам, визначеним Податковим кодексом України для неприбуткових організацій.
Громадяни, які перераховували неприбутковим організаціям благодійні внески та пожертвування та бажають скористатися правом на нарахування податкової знижки, мають право надавати річну податкову декларацію за звітний 2015 рік протягом всього поточного 2016 року (включно по 31 грудня 2016 року).
Заповнення Заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального
З 1 березня 2016 року запроваджена система електронного адміністрування реалізації пального (СЕАРП).
До початку здійснення реалізації пального юридичні особи та фізичні особи-підприємці підлягають обов’язковій реєстрації як платники акцизного податку з реалізації пального.
З цією метою Заява про реєстрацію (за формою J(F)1310301) надсилається до фіскального органу за основним місцем обліку виключно в електронному вигляді засобами електронного зв’язку.
Електронні формати Заяви та інших документів розміщенні на офіційному веб-порталі ДФС (www.sfs.gov.ua) у розділі «Електронна звітність»/Платникам податків про електронну звітність/Інформаційно-аналітичне забезпечення /Реєстр електронних форм податкових документів.
Всі поля заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального обов’язкові для заповнення.
При заповненні відомостей про пункти з реалізації пального (пункт 5 Заяви) необхідно:
– код адміністративної одиниці внести відповідно до КОАТУУ (кол.5), де знаходиться пункт з реалізації пального, використовуючи Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою, що розміщений на сайті Державної служби статистики: www.ukrstat.gov.ua ;
– код типу об’єктів оподаткування (кол.8) внести згідно Довідника типів об’єктів оподаткування, який оприлюднено на офіційному веб-порталі ДФС www.sfs.gov.ua;
– код ознаки надання інформації (кол.10) вказати дотримуючись Правил заповнення ознаки надання інформації, використовуючи довідник ознак надання інформації, що наведений у примітці 6 Заяви.
В полі «код пункту реалізації пального» вказується числове значення, а саме:
– стосовно пунктів, які є філіями або іншими відокремленими підрозділами заявника – юридичної особи, має вказуватись код ЄДРПОУ такої філії чи іншого відокремленого підрозділу, якщо такі філії мають власні коди ЄДРПОУ, відмінні від коду ЄДРПОУ юридичної особи;
– стосовно пунктів, які не є філіями чи іншими відокремленими підрозділами юридичної особи або не мають власних кодів ЄДРПОУ, має вказуватись код за внутрішньою кодифікацією, прийнятою самою юридичною особою (наприклад, номери нафтобаз, АЗС, складів, цистерн тощо).
Кожен пункт реалізації пального повинен мати в межах підприємства свій унікальний код.
Заповнення поля коду пункту реалізації має значення для подальшого його використання при складанні акту інвентаризації обсягів залишків пального та при реєстрації акцизних накладних пунктами, яким буде делеговане право виписки таких накладних.
Підтвердженням про отримання фіскальним органом Заяви є перша квитанція (квитанція про доставку).
Після автоматичної обробки Заяви не пізніше наступного робочого дня платнику направляється друга квитанція, в якій зазначається інформація про результати розгляду:
– повідомлення про реєстрацію особи платником податку шляхом включення її до Реєстру платників акцизного податку з реалізації пального;
– або повідомлення про необхідність подання нової заяви у разі виявлення порушень вимог щодо електронного цифрового підпису, дотримання форми, порядку заповнення і подання Заяви.
Здійснення суб’єктами господарювання операцій з реалізації пального без реєстрації таких суб’єктів платниками акцизного податку тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців у розмірі 100% вартості реалізованого пального (п. 117.3 ст. 117 Податкового Кодексу України).
Порядок електронного адміністрування реалізації пального визначено ст. 231, ст. 232 Податкового кодексу України.
Затверджено Порядок ведення Єдиного реєстру акцизних накладних
З 1 березня 2016 року запроваджена система електронного адміністрування реалізації пального (СЕАРП).
Постановою КМУ від 24.02.2016 р. №114 затверджено Порядок ведення Єдиного реєстру акцизних накладних (ЄРАН).
Порядком №114 визначається механізм внесення відомостей, що містяться в акцизних накладних та розрахунках коригування до акцизних накладних за операціями з реалізації пального, до Єдиного реєстру акцизних накладних, надання даних, які містяться в Реєстрі.
До Реєстру вносяться відомості щодо усіх акцизних накладних та розрахунків коригування, у тому числі акцизних накладних, які не надаються отримувачу пального, та акцизних накладних / розрахунків коригування, складених за операціями з реалізації пального суб’єктам господарювання та фізичним особам, які не є платниками акцизного податку.
Для реєстрації в Реєстрі акцизні накладні / розрахунки коригування надсилаються до ДФС в електронній формі відповідно до порядку подання податкових документів в електронному вигляді з дотриманням умови щодо реєстрації електронного цифрового підпису уповноваженої особи у порядку, визначеному законодавством.
Причиною неприйняття акцизної накладної / розрахунку коригування для реєстрації в ЄРАН є:
– наявність помилок, допущених під час складання акцизної накладної / розрахунку коригування;
– відсутність у Реєстрі відомостей, що містяться в акцизній накладній, яка коригується;
– факт реєстрації акцизної накладної / розрахунку коригування з такими самими реквізитами;
– порушення вимог щодо наявності обсягу пального, обчисленого відповідно до п. 232.3 Податкового кодексу (після завершення перехідного періоду), та вимог, установлених п. 231.1 Податкового кодексу.
Постанова набирає чинності з 1 березня 2016 року (опублікована в газеті «Урядовий кур’єр» від 27.02.2016 №39).
Щодо помилкового складання двох податкових накладних на одну операцію з постачання товарів/послуг
У випадку помилкового складання податкової накладної на операцію з постачання товарів/послуг (складання двох податкових накладних на одну операцію з постачання товарів/послуг) та реєстрації їх в ЄРПН платник ПДВ, з метою виправлення допущеної помилки, має право скласти розрахунок коригування до помилкової (другої) податкової накладної.
Такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН покупцем (отримувачем) товарів/послуг з дотриманням визначених термінів реєстрації.
В податковій декларації з ПДВ платником податку зазначаються дані, вказані в складеній на підставі первинних документів податковій накладній та/або розрахунку коригування.
Отже, обсяги постачання товарів/послуг та сума ПДВ, вказані в помилковій (другій) податковій накладній та/або розрахунку коригування, не підлягають відображенню в декларації.
Зазначена норма роз’яснена листом ДФС України від 04.02.2016 р. № 2363/6/99-99-19-03-02-15.
Умови, за яких сума орендної плати за надане в оренду державне майно не є об’єктом оподаткування ПДВ
Операції з оплати орендної плати за надане в оренду державне майно не є об’єктом оподаткування ПДВ при дотриманні таких умов:
– в оренду надається цілісний майновий комплекс державного підприємства (його структурного підрозділу);
– орендодавцем за договором виступає орган державної влади;
– орендні платежі у повному обсязі зараховуються до Державного бюджету України. У разі недотримання будь-якої із зазначених умов операція з оплати орендної плати за надане в оренду державне майно підлягає оподаткуванню ПДВ на загальних підставах за ставкою 20%.
У такому випадку на дату виникнення податкових зобов’язань з ПДВ державне підприємство – орендодавець зобов’язане скласти податкову накладну на всю суму орендної плати, передбачену договором оренди (незалежно від того, що ця сума підлягає розподілу), і зареєструвати її в ЄРПН.
У такій податковій накладній в окремому рядку повинна бути виділена сума ПДВ, що нараховується на вартість орендної плати.
Зазначена норма визначена п.196.1.15 ст. 196 Податкового кодексу України та роз’яснена листом ДФС України від 03.02.2016 р. № 2216/6/99-99-19-03-02-15.

Якщо після постачання товарів/послуг покупець втрачає статус платника ПДВ, то складання розрахунку коригування на такого покупця не передбачено
Якщо після здійснення операції з постачання товарів/послуг покупець таких товарів послуг втрачає статус платника податку на додану вартість, така особа втрачає право на коригування податкового кредиту, сформованого в період його реєстрації платником податку, а тому відсутні підстави для складання розрахунку коригування на такого покупця.
У випадку, якщо після анулювання реєстрації покупця як платника ПДВ відбувається збільшення суми компенсації вартості поставлених товарів/послуг, то постачальник таких товарів/послуг на дату такого збільшення складає нову податкову накладну на суму такого збільшення, в якій у графі “Код отримувача” проставляє умовний ІПН покупця “100000000000”, у графі “Особа (платник податку) – продавець” зазначається “Неплатник”.
Зазначений порядок визначений п. 192.1 ст.192 Податкового кодексу України та роз’яснений листом ДФС України від 03.02.2016 р. № 2205/6/99-99-19-03-02-15.

Округлення вартісних і кількісних показників податкової накладної
Відповідно до пункту 3 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22.09.2014 N 957 усі графи податкової накладної, що мають вартісні показники, заповнюються в гривнях з копійками.
При цьому графа 7 податкової накладної заповнюється у гривнях з копійками, якщо інше не передбачено чинним законодавством.
Отже, вартісні показники податкової накладної повинні містити не більше двох знаків після коми (крім показника графи 7, якщо для нього інше передбачено чинним законодавством).
Порядком N 957 не визначено обмеження щодо кількості знаків, яку можуть містити після коми кількісні показники, що зазначаються у графі 6 податкової накладної.
Необхідною кількістю знаків після коми у кількісному показнику вважається така кількість, якої достатньо для правильного розрахунку вартісного показника у графах 8 – 13 податкової накладної.
Розрахунок вартісного показника, у якому внаслідок добутку показників граф 6 та 7 податкової накладної отримується число, у якому кількість знаків після коми перевищує два, вважається правильним, якщо з метою скорочення такої кількості знаків до другого знака після коми округлення не призводить до збільшення такого знака на “1” (одиницю).
Зазначений порядок роз’яснено листом ДФС України від 02.02.2016 р. № 2081/6/99-99-19-03-02-15.

Сільськогосподарське підприємство може відмовитись від застосування спеціального режиму оподаткування ПДВ
Сільськогосподарське підприємство за добровільним рішенням може відмовитись від застосування спеціального режиму оподаткування ПДВ діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства і перейти на загальну систему оподаткування ПДВ.
Для виключення з реєстру суб’єктів спеціального режиму ПДВ сільськогосподарське підприємство повинно подати до фіскального органу, за місцем реєстрації як суб’єкта спеціального режиму, заяву про реєстрацію його платником ПДВ на загальних умовах за формою № 1-ПДВ з позначкою “Перереєстрація”, якщо не було допущено перевищення встановлених граничних обсягів поставки несільськогосподарських товарів/послуг у вартості всіх поставлених товарів/послуг (не вище 25%).
Датою, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником ПДВ на загальних підставах у разі переходу за добровільним рішенням сільськогосподарського підприємства – платника ПДВ із спеціального режиму на загальну систему оподаткування ПДВ, є дата виключення такого підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму.
Зазначений порядок роз’яснено листом ДФС України від 11.02.2016 р. № 4698/7/99-99-19-03-02-17.
Сума фінансової допомоги при її поверненні не включається до доходу юридичної особи – платника єдиного податку третьої групи
Доходом юридичної особи – платника єдиного податку третьої групи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 Податкового Кодексу.
До складу доходу платників єдиного податку третьої групи не включаються, зокрема суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання
Отже, юридична особа – платник єдиного податку третьої групи може надавати поворотну фінансову допомогу іншій юридичній особі (фізичній особі – підприємцю).
Сума фінансової допомоги, що була надана юридичною особою – платником єдиного податку третьої групи на поворотній основі, при її поверненні не включається до складу доходу такого платника.
При цьому, діяльність юридичної особи – платника єдиного податку третьої групи з надання поворотної фінансової допомоги іншим юридичним особам (підприємцям) на постійній основі може розглядатися як фінансове посередництво, що заборонено на єдиному податку.
Зазначена норма визначена пп. 291.5.1 ст. 291, пп. 2 п. 292.1 ст. 292 та пп. 3 п. 292.11 ст. 292 Податкового кодексу України та роз’яснена листом ДФС України від 05.02.2016 р. N 2503/6/99-95-42-03-15.
Штрафи за порушення термінів реєстрації акцизних накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних
З 01.03.2016 запроваджена системи електронного адміністрування реалізації пального та електронної акцизної накладної при реалізації пального
Із запровадженням акцизної накладної та електронного адміністрування реалізації пального запроваджені нові штрафи:
– за порушення платниками акцизного податку граничних термінів реєстрації акцизних накладних / розрахунків коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних – від 2,0 до 40,0 відсотків суми акцизного податку;
– за відсутність з вини платника акцизного податку реєстрації акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних / розрахунку коригування протягом більш як 120 календарних днів після дати, на яку платник податку зобов’язаний скласти акцизну накладну / розрахунок коригування, – 50,0 відсотків суми акцизного податку.
Така відповідальність не застосовується при порушенні термінів реєстрації акцизних накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних, складених у перехідний період – з 1 березня 2016 року до 1 квітня 2016 року.
Зазначена норма визначена стаття 120 – 2 Податкового кодексу України.
Відповідальність за порушення вимог при використанні РРО
Суб’єкти господарювання, які використовують РРО (крім електронних таксометрів, автоматів з продажу товарів (послуг) та РРО, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти), зобов’язані подавати до контролюючих органів по дротових або бездротових каналах зв’язку електронні копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, які містяться на контрольній стрічці в пам’яті РРО або в пам’яті модемів, які до них приєднані.
При цьому, користувачам зареєстрованих та введених в експлуатацію до 01.01.2015 РРО, що подають до органів ДФС тільки інформацію фіскальних звітних чеків, встановлено перехідний період тривалістю 1 рік для доопрацювання або заміни існуючої касової техніки на таку, що забезпечує подання по дротових або бездротових каналах зв’язку електронні копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків.
З 1 січня 2016 до суб’єктів господарювання, які створюють контрольну стрічку виключно в друкованому вигляді та не забезпечують подання до органів ДФС звітності, пов’язаної із застосуванням РРО, розрахункових книжок та копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків з РРО по дротових або бездротових каналах зв’язку, за рішенням відповідних органів ДФС, застосовується фінансова санкція у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
Зазначена норма визначена п.7.ст.3 та п. 9 ст. 17 Закону України від 06.07.1995 року №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».
Затверджено методику визначення середньоринкової вартості автомобілів
Відповідно до пп. 267.2.1 ст. 267 Податкового кодексу України (щодо об’єктів оподаткування транспортним податком) Кабінет Міністрів України постановою від 18.02.2016 р. № 66 затвердив Методику визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів.
Методика №66 встановлює механізм визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів для цілей віднесення таких автомобілів до об’єктів оподаткування транспортним податком.
Середньоринкова вартість легкових автомобілів розміщується на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку.
Мінекономрозвитку на своєму офіційному веб-сайті оновлюватиме інформацію про середньоринкову вартість автомобіля з урахуванням марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач та пробігу.
Постанова КМУ № 66 набрала чинності19 лютого 2016 року.
Умови, за яких неприбуткові благодійні організації не оподатковують податком на прибуток позитивне значення курсових різниць
Доходи (прибутки) неприбуткової благодійної організації, внесеної до реєстру неприбуткових установ, організацій, повинні використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами
Внесені до Реєстру неприбуткових установ, організацій благодійні організації не сплачують податок на прибуток з будь-яких доходів, отриманих від статутної діяльності, у тому числі, отриманий у вигляді позитивного значення курсових різниць від перерахунку іноземної валюти, за умови, що такі доходи (прибутки) використовуються такою неприбутковою організацією виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами
Зазначена норма визначена ст. 133 Податкового кодексу України та роз’яснена листом ДФС України від 18.02.2016 р. N 3624/6/99-99-19-02-02-15.
Запорізькому бізнесу відшкодовано майже 104 мільйони гривень ПДВ
Така сума відшкодованого податку надійшла на розрахункові рахунки запорізьких платників податку на додану вартість за два місяці поточного року, що на 90 мільйонів гривень більше, ніж за аналогічний період 2015 року (без показників Спеціалізованої ДПІ з обслуговування великих платників у м. Запоріжжі).
– В автоматичному режимі підприємствам Запорізького регіону відшкодовано майже 70 мільйонів гривень податку на додану вартість, що перевищує минулорічні показники майже на 63 мільйони гривень, – повідомив начальник Головного управління ДФС у Запорізькій області Олексій Кавилін.
Усього за січень-лютий 2016 року платники області задекларували до повернення з бюджету 90 мільйонів гривень податку на додану вартість.
Водночас, як підкреслив Олексій Кавилін, фахівці фіскальної служби здійснюють ретельний контроль за правомірністю заявлених до відшкодування сум ПДВ з держбюджету. Так, за останні два місяці податківці упередили незаконно задекларовані 9,3 мільйона гривень.

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Опубліковано у Новини Вільнянської ОДПІ ГУ Міндоходів у Запорізькій області. Додати до закладок постійне посилання.