Новини Вільнянської ОДПІ за 20.01.2016

Фізичні особи – підприємці спрощеної системи оподаткування
надають річну звітність зі сплати єдиного податку не пізніше 9 лютого та 29 лютого 2016 року.
Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця 1 та 2 груп надається у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, а саме протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року – за 2015 рік не пізніше 29 лютого 2016 року

Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця 3 групи надається у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, а саме протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя) – за 2015 рік не пізніше 9 лютого 2016 року.
Для надання звітності підприємцями спрощеної системи оподаткування за 2015 рік використовується нова форма Податкової декларації, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 р. N 578. За вказаною формою декларація надається підприємцями спрощеної системи оподаткування першої, другої та третьою груп.

Звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування надається фізичними особами – підприємцями до 10 лютого наступного за звітним року

Фізичні особи – підприємці, у тому числі підприємці спрощеної системи оподаткування, подають до фіскальних органів Звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску за себе один раз на рік. Зазначений Звіт надається до 10 лютого наступного за звітним року.
Фізичні особи – підприємці, як загальної, так і спрощеної системи оподаткування зобов’язані подавати за себе Звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску незалежно від того, здійснюють чи не здійснюють вони підприємницьку діяльність.
Слід зазначити, що Звіт не надається підприємцями спрощеної системи оподаткування які є пенсіонерами за віком або інвалідами, та отримують пенсію за віком або соціальну допомогу.
Звіт подається за формою згідно з додатком 5 Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, який затверджений наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015р. № 435.

З 1 січня 2016 року платники єдиного податку 1 та 2 груп сплачують єдиний податок за ставками, встановленими місцевими радами, виходячи з мінімальної заробітної плати 1378 гривень

Фіксовані ставки єдиного податку для платників 1 та 2 груп встановлюються сільськими, селищними та міськими радами для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:
– для першої групи платників єдиного податку – у межах до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;
– для другої групи платників єдиного податку – у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» мінімальна заробітна плата станом на 1 січня 2016 року встановлена у розмірі 1378 грн. на місяць.
Починаючи з 1 січня 2016 року платники єдиного податку 1 та 2 груп сплачують єдиний податок за ставками, встановленими місцевими радами виходячи з мінімальної заробітної плати 1378 грн. на місяць.
Нагадаємо, платники єдиного податку 1 та 2 груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

З 1 січня 2016 року ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлена у розмірі 3 відсотки та 5 відсотків доходу
Законом України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році” внесені зміни до Податкового кодексу України стосовно ставок єдиного податку для платників єдиного податку 3 групи.
З 1 січня 2016 року відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлена у розмірі:
– 3 відсотки доходу – у разі сплати податку на додану вартість;
– 5 відсотків доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.
Нагадаємо, платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.
З 1 січня 2016 року мінімальний страховий внесок
для фізичних осіб – підприємців розраховується за ставкою 22 відсотка
Законом України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році” внесені зміни до Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” стосовно ставки єдиного внеску.
З 1 січня 2016 року ставка єдиного внеску для фізичних осіб – підприємців встановлена у розмірі 22 відсотка бази нарахування.
Для фізичних осіб – підприємців спрощеної системи оподаткування, єдиний внесок нараховується на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.
Для фізичних осіб – підприємців, які обрали загальну систему оподаткування, сума єдиного внеску також не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).
Мінімальний страховий внесок – це сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця.
Тобто з 1 січня 2016 року мінімальний страховий внесок для фізичних осіб – підприємців розраховується за ставкою 22 відсотка з мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2016 року: 1378 грн. Х 22% = 303.16 грн.

З 1 січня 2016 року доходи у вигляді заробітної плати оподатковуються податком на доходи за ставкою 18 відсотків
Законом України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році” внесені зміни до Податкового кодексу України щодо ставок оподаткування податком на доходи фізичних осіб.
Зокрема, з 1 січня 2016 року до доходів, нарахованих (виплачених, наданих) у тому числі, але не виключно у формі: заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами застосовується ставка податку 18 відсотків бази оподаткування.
До перевищення суми пенсії, щомісячного довічного грошового утримання понад 3 мінімальні заробітні плати (у 2016 році понад 4134 грн.) застосовується ставка 15 відсотків.
Ставки податку на пасивні доходи з 1 січня 2016 року встановлюються у таких розмірах:
– 18 відсотків – для пасивних доходів, у тому числі нарахованих у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, що виплачуються інститутами спільного інвестування;
– 5 відсотків – для доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами – платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях, інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного інвестування).

Граничний розмір заробітної плати
при якому платники податку мають право на застосування податкових соціальних пільг у 2016 році

Згідно з положеннями Податкового кодексу України податкова соціальна пільга застосовується до заробітної плати (інших прирівняних до неї виплат, компенсацій та винагород), нарахованої на користь платника податку протягом звітного місяця, якщо її сума не перевищує місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.
Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 1 січня 2016 року встановлено у розмірі 1378 грн.на місяць.
Тому з 1 січня 2016 року граничний розмір доходу у вигляді заробітної плати, що дає право на одержання податкових соціальних пільг становить 1930 грн. на місяць.

Податкові соціальні пільги у 2016 році
Платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги:
– по пп. 169.1.1. Податкового кодексу України – для будь-якого платника податку – 689 грн. на місяць – (50% прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць) встановленого законом на 1 січня звітного податкового року);
– по пп. 169.1.2. Податкового кодексу України – для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, – у розрахунку на кожну таку дитину – 689 грн. на місяць – (50% прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць) встановленого законом на 1 січня звітного податкового року);
– по пп. 169.1.3. Податкового кодексу України – 1033 грн. 50 коп. на місяць – (150% суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 ПКУ). Зазначена пільга передбачена для громадян які є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем), опікуном, піклувальником – у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років, утримують дитину-інваліда – у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років та для інших категорій платників;
– по пп.. 169.1.4. Податкового кодексу України – 1378 грн. на місяць – (200% суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 ПКУ). Наприклад, така пільга надається платнику податку, який є учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у той час працювала в тилу, та інвалідом І і ІІ групи, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та іншим категоріям громадян.

З 1 січня 2016 року
максимальна величина бази нарахування єдиного внеску
встановлена у розмірі 34 450 гривень

Положеннями Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» встановлено, що нарахування єдиного внеску здійснюється в межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску. Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску з 1 січня 2016 року – це максимальна сума доходу застрахованої особи, що дорівнює двадцяти п’яти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок.
Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 1 січня 2016 року встановлено у розмірі 1378 грн.на місяць.
Тому максимальна величина бази нарахування єдиного внеску, починаючи з з 1 січня 2016 року, становить 34 450 грн. (1378 грн.х 25).

Єдиний соціальний внесок
З 1 січня 2016 року набрав чинності Закон України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році», яким внесено зміни, зокрема, до Закону України від 08 липня 2010 року № 2464 «Про збір та облік єдиного внес¬ку на загальнообов’язкове державне соціальне страху¬вання» (далі — Закон № 2464), а саме:
збільшено максимальну величину бази нарахування єдиного внеску, яка дорівнює двадцяти п’яти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок;
виключено з платників єдиного внеску найманих працівників;
для платників, зазначених у статті 4 Закону № 2464 нарахування єдиного внеску складають 22 відсотки до бази нарахування єдиного внеску визначеної статтею 7 Закону № 2464;
виключено базу для утримання єдиного внеску;
виключено з платників, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску, фізичних осіб – підприємців, в тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.
під час особливого періоду, визначеного Законом України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” для платників єдиного внеску, визначених у статті 4 Закону № 2464, призваних на військову службу під час мобілізації або залучених до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, на весь строк їхньої військової служби зупиняється застосування норм статті 25 Закону №2464 , підставою для такого зупинення є копія військового квитка або копія документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, яка подається до органів доходів і зборів цим державним органом протягом десяти днів після її мобілізації.
Зміни у порядку електронного адміністрування ПДВ
Сільськогосподарським підприємствам – суб’єктам спеціального режиму оподаткування
Для забезпечення розрахунків з бюджетом та перерахування коштів на спеціальні рахунки, сільськогосподарським підприємствам, які станом на 01.01.2016 зареєстровані суб’єктами спеціального режиму оподаткування, Державною казначейською службою України відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, відкрито додаткові електронні рахунки (3 клас рахунків, розділ 37 «Рахунки, інших клієнтів та банків», група 375 «Інші спеціальні рахунки») для кожного з виділених у пункті 209.2 статті 209 розділу V Кодексу видів операцій:
рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість сільськогосподарських підприємств, що здійснюють операції з постачання сільськогосподарських товарів/послуг, (крім зернових і технічних культур та продукції тваринництва), які обрали спеціальний режим оподаткування за балансовим рахунком 3753. Кошти з таких рахунків перераховуються органом, який здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, у таких розмірах:
50 відсотків – на рахунки платників в системі електронного адміністрування податку на додану вартість;
50 відсотків – на спеціальні рахунки сільськогосподарських підприємств, відкриті в установах банків та/або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів;
рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість сільськогосподарських підприємств, що здійснюють операції з постачання зернових і технічних культур, які обрали спеціальний режим оподаткування за балансовим рахунком 3754. Кошти з таких рахунків перераховуються органом, який здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, у таких розмірах:
85 відсотків – на рахунки платників в системі електронного адміністрування податку на додану вартість;
15 відсотків – на спеціальні рахунки сільськогосподарських підприємств, відкриті в установах банків та/або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів;
рахунки з електронного адміністрування податку на додану вартість сільськогосподарських підприємств, що здійснюють операції з постачання продукції тваринництва, які обрали спеціальний режим оподаткування за балансовим рахунком 3755. Кошти з таких рахунків перераховуються органом, який здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, у таких розмірах:
20 відсотків – на рахунки платників в системі електронного адміністрування податку на додану вартість;
80 відсотків – на спеціальні рахунки сільськогосподарських підприємств, відкриті в установах банків та/або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів.
Після надходження від Державної казначейської служби України повідомлень про відкриття електронних рахунків платника податку ДФС інформує платника податку про реквізити його електронних рахунків.
Додатково звертаємо увагу, що ДФС впроваджено електронний сервіс для платників податку за формою (J/F1302301), скориставшись яким є можливість за запитом отримати реквізити електронного рахунку та інформацію щодо залишку коштів на такому рахунку.
Податок на додану вартість
Основні зміни, передбачені Законом України від 24 грудня 2015 року №909-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році”.
Залишені розміри діючих ставок 20 відс., 7 відс. (для лікарських засобів) і 0 відсотків. При цьому перелік операцій, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою (ст. 195 Кодексу) залишається без змін.
Натомість внесено низку змін у частині операцій, звільнених від оподаткування. Зокрема, скасовано пільгу з оподаткування операцій з постачання на митній території України та операцій з вивезення в митному режимі експорту зернових та технічних культур.
База оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін (раніше – їх собівартості).
У ст. 200 Кодексу передбачено формування двох реєстрів на відшкодування ПДВ:
для платників, що відповідають критеріям, визначеним для автоматичного відшкодування сум податку;
для решти платників.
Повернення узгоджених сум бюджетного відшкодування здійснюватиметься в хронологічному порядку відповідно до черговості внесення заяв до кожного відповідного Реєстру. У свою чергу, Державна фіскальна служба України щодня публікуватиме на своєму сайті реєстри заяв про повернення суми бюджетного відшкодування.
Відповідно до п. 1 Прикінцевих положень Кодексу норма щодо запровадження реєстрів набирає чинності з 1 лютого 2016 року.
Запроваджено перерозподіл сум ПДВ для аграріїв (п. 2 ст. 209 Кодексу):
за операціями із зерновими і технічними культурами – 85 відс. до держбюджету, 15 відс. на спецрахунки;
за операціями з продукцією тваринництва – 20 відс. до держбюджету, 80 відс. на спецрахунки;
за іншими операціями з сільськогосподарськими товарами/послугами – 50х50 відс.
Податок на доходи фізичних осіб
Найголовніша зміна – введення єдиної ставки ПДФО 18 відс. замість колишніх 15 і 20 відсотків.
За ставкою 18 відс. оподатковується більшість видів доходів, визначених розділом IV Податкового кодексу України (далі – ПКУ) включаючи доходи у вигляді спадщини (подарунку), що успадковуються (приймаються у дарунок) спадкоємцем (обдарованим) від спадкодавця (дарувальника)-нерезидента, або успадковуються (приймаються у дарунок) спадкоємцем (обдарованим)-нерезидентом від спадкодавця (дарувальника)-резидента, пасивні доходи, в т. ч. дивіденди від неплатників податку на прибуток (п.п. 167.5.1 п. 167.5 ст. 167 ПКУ). Якщо ж отримані дивіденди від платника податку на прибуток, то для них залишається ставка 5 відс. (п.п. 167.5.2 п. 167.5 ст. 167 ПКУ).
Водночас, для доходів, нарахованих як виграш чи приз на користь платників податку – фізичних осіб застосовується також ставка податку 18 відс. (замість раніше встановлених 15 (30) відсотків).
Ставка податку 15 відс. встановлена для пенсій, щомісячного довічного грошового утримання, які отримуються платником податку з Пенсійного фонду України або бюджету згідно із законом, в частині перевищення над триразовим розміром мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня (у розрахунку на місяць) (у 2016 році – 4 134 грн.) (п. 167.4 ст. 167 ПКУ).
Ставка податку 0 відс., яка встановлена безпосередньо в ст. 167 ПКУ, застосовується у випадках, прямо передбачених розділом IV ПКУ (їх перелік не зазнав змін) (п. 167.3 ст. 167 ПКУ).
Розширено перелік доходів, які не включаються до складу місячного (річного) оподатковуваного доходу (п.п. 165.1.57 – 165.1.59 п. 165.1 ст. 165 ПКУ).
Уточнено розмір загальної податкової соціальної пільги – 50% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у розрахунку на місяць), встановленого на 1 січня звітного податкового року (раніше це була тимчасова норма, яку подовжували з року в рік) (п.п. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 ПКУ).
Скасований обов’язок подання платником податку податкової декларації за результатами 2016 року у тому випадку, якщо він впродовж звітного року отримував зарплату і виплати у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами одночасно від двох і більше податкових агентів і загальна річна сума таких доходів перевищувала сто двадцять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (виключений п.п. “є” п. 176.1 ст. 176 ПКУ).
Внесено зміни до ст.179 ПКУ в частині неподання платником податку податкової декларації якщо такий платник отримував доходи виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених розділом IV ПКУ (абз. 3 п. 179.2 179 ПКУ).
Для фізичних осіб – підприємців скасовано обов’язок сплати авансового внеску з ПДФО у відсотках до минулого року, а кінцеві терміни сплати податку суттєво перенесено – на 20 квітня, 20 липня і 20 жовтня. Також у Законі з’явилося застереження про те, що авансовий платіж за четвертий календарний квартал не розраховується та не сплачується.
Податок на майно фізичних осіб
Транспортний податок: об’єктом оподаткування визначаються легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше 5 років та середньоринкова вартість (визначена Мінекономіки за методикою, що затверджується постановою Кабінету Міністрів України) яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:підвищується максимально можлива ставка податку (до 3 % мінімальної заробітної плати за 1 кв. м); крім того, додатково оподатковуються об’єкти житлової нерухомості площа яких понад 300 кв. м для квартир і 500 кв. м для житлових будинків за ставкою 25000 грн. на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частки).

Податок на прибуток
Положеннями Закону України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році” передбачено внесення змін до Кодексу у частині справляння податку на прибуток, зокрема:
відмінено щомісячну авансову сплату податку на прибуток;
запроваджено щоквартальне декларування податку на прибуток.
Податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком (п.137.4 ст.137 Кодексу).
Водночас п. 137.5 ст. 137 Кодексу для окремих категорій платників податку встановлено річний податковий (звітний) період, а саме:
для платників податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), що сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році;
для виробників сільськогосподарської продукції;
для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), за попередній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 мільйонів гривень.
Уточнено вимоги для об’єднань та асоціацій об’єднань співвласників багатоквартирних будинків з метою визначення їх неприбутковими організаціями.
Так, на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків не поширюється вимога абзацу четвертого п.п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу щодо встановлення установчими документами передачі активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (шляхом її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).
Конкретизовано порядок зменшення податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету платниками податку, на суму нарахованого за звітний період податку на нерухоме майно.
Так, п. 137.6 ст. 137 Кодексу визначено, якщо платник податку на прибуток у звітному періоді не отримав прибутку, або сума податку на прибуток менша за суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, залишок суми такого податку, не врахований у зменшення податку на прибуток поточного періоду, не переноситься на зменшення податку на прибуток наступних податкових (звітних) періодів.
Право зменшення платником податку фінансового результату до оподаткування поширено також на суму нарахованих доходів від участі в капіталі платників єдиного податку четвертої групи та на суму нарахованих дивідендних доходів від інших платників податків, які сплачують авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів (п.40 підрозділу 4 Розділу ХХ Кодексу);
передбачено нові різниці для коригування фінансового результату до оподаткування на період дії закону щодо фінансової реструктуризації (п.39 підрозділу 4 Розділу ХХ Кодексу).
Такі нововведення сприятимуть зменшенню податкового тиску на платників податку на прибуток.

Акцизний податок
Положеннями Закону України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році” передбачено нововведення:
запровадження системи електронного адміністрування реалізації пального;
введення акцизної накладної, як обов’язкового електронного документу, який складатиметься при здійсненні всіх операцій з реалізації пального на внутрішньому ринку. При цьому, з 1 березня 2016 року діятиме перехідний період для такого нововведення, з 1 квітня 2016 року акцизні накладні функціонуватимуть повноцінно;
зміна одиниці виміру пального, на яке встановлено ставки акцизного податку, з кілограмів на літри приведених до температури 150С. Зазначені зміни набирають чинності з 1 березня 2016 року.
Положеннями Закону № 909 передбачено збільшення ставок акцизного податку:
на пальне – на 13 відсотків,
на спирт, спиртові дистиляти та спиртні напої – на 50 відсотків,
на пиво – на 100 відсотків,
на вина, крім вин виноградних натуральних – на 100 відсотків,
на інші зброджені напої, сидр і перрі – на 50 відсотків;
на слабоалкогольні напої – в 3 рази;
на тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, а також мінімальне акцизне податкове зобов’язання із сплати акцизного податку з тютюнових виробів – на 40 відс. специфічна ставка.
Адвалорну ставку залишено без змін (12 відсотків).
Зазначені норми набирають чинності з 1 січня 2016 року, крім ставок акцизного податку на підакцизні товари (продукцію), що підлягають маркуванню марками акцизного податку, які набирають чинності з 1 березня 2016 року.
Щодо запровадження нових штрафів
За порушення платниками акцизного податку граничних термінів реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних стягується штраф у розмірі від 2 до 40 відс. суми акцизного податку. Раніше штраф не застосовувався через відсутність самого механізму податкових накладних з акцизного податку;
за відсутність з вини платника акцизного податку реєстрації акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних/розрахунку коригування протягом більш як 120 календарних днів після дати, на яку платник податку зобов’язаний скласти акцизну накладну/розрахунок коригування, – 50 відс. суми акцизного податку. Раніше штраф не застосовувався з причини, зазначеної вище
Суб’єкти господарювання – фізичні особи платники єдиного податку, обсяг доходу яких у 2015 році перевищив 5 млн.грн.,
з 1 січня 2016 року втратили право перебувати
на спрощеній системі оподаткування

Законом України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році” внесені зміни до Податкового кодексу України стосовно вимог застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності платниками єдиного податку третьої групи.Зокрема, до третьої групи платників єдиного податку відносяться фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5 млн. грн.Тобто, з 1 січня 2016 року суб’єкти господарювання – фізичні особи, обсяг доходу яких у 2015 році перевищив 5 млн.грн., втратили право перебувати на спрощеній системі оподаткування, оскільки такі платники не відповідають вимогам, встановленим Податковим кодексом України.Вказана категорія фізичних осіб – підприємців з 1 січня 2016 року зобов’язана перейти на сплату інших податків і зборів. Заява щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування має бути надана не пізніше 20.01.2016 року. Порядок застосування спрощеної системи оподаткування фізичними особами – підприємцями роз’яснений листом ДФС України від 18.01.2016р. №594/7/99-99-17-02-02-17.

Щодо подання декларації з податку на прибуток підприємств

Платники податку на прибуток за результатами діяльності за 2015 рік подають декларацію з податку на прибуток за формою, затвердженою Наказом від 20.10.2015 N 897 Для окремих платників, залежно від результатів діяльності, базовим звітним (податковим) періодом може бути календарний квартал, з поданням декларації за квартал та наростаючим підсумком за перше півріччя, три квартали звітного (податкового) року, звітний (податковий) рік. У такому випадку подання декларації за відповідні звітні (податкові) періоди: квартал, півріччя, три квартали та рік здійснюється протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем звітного податкового кварталу (пп. 49.18.2 п. 49.18, п. 49.19 ст. 49 розділу II Кодексу).Тобто податкова декларація за 2015 рік подається платниками, що використовують базовий звітний (податковий) період квартал, до 9 лютого 2016 року.Зазначена норма роз’яснена листом Державної фіскальної служби України від 04.01.2016 № 102/7/99-99-19-02-01-17.

З 1 січня 2016 року квартальні авансові платежі з податку на доходи
сплачуються фізичними особами – підприємцями
загальної системи оподаткування
до 20 квітня, до 20 липня і до 20 жовтня

Законом України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році” внесені зміни до Податкового кодексу України стосовно термінів та порядку сплати авансових платежів з податку на доходи для фізичних осіб – підприємців загальної системи оподаткування. З 1 січня 2016 року авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб розраховуються фізичною особою – підприємцем самостійно згідно з фактичними даними, зазначеними у Книзі обліку доходів і витрат, кожного календарного кварталу та сплачуються до бюджету до 20 числа місяця, наступного за кожним календарним кварталом. Авансовий платіж за четвертий календарний квартал не розраховується та не сплачується. Тобто, починаючи з 2016 року квартальні авансові платежі з податку на доходи сплачуються фізичними особами – підприємцями загальної системи оподаткування до 20 квітня, до 20 липня і до 20 жовтня. Враховуючи зазначені зміни, у фізичних осіб – підприємців не виникає обов’язку розрахунку квартальних авансових платежів з податку на доходу за підсумками звітного 2015 року. Тому при наданні такими платниками податкової декларації про майновий стан і доходи за звітний 2015 рік, рядок 6 «Розмір квартальних авансових платежів з податку, що підлягають сплаті до бюджету у наступному за звітним році» розділу ІІ додатку Ф4 не заповнюється.Порядок заповнення додатку Ф4 податкової річної декларації за 2015 рік роз’яснений листом ДФС України від 12.01.2016р. №594/7/99-99-17-02-02-17.

Для роботодавців та інших платників єдиного внеску
з 1 січня 2016 року ставка єдиного внеску
встановлена у розмірі 22 відсотки

Законом України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році” внесені зміни до Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” стосовно ставки єдиного внеску.З 1 січня 2016 року для роботодавців, фізичних осіб – підприємців, осіб, які провадять незалежну професійну діяльність та інших платників, єдиний внесок встановлений у розмірі 22 відсотки до бази нарахування.Для підприємств, установ і організацій, в яких працюють інваліди, ставки єдиного внеску залишені без змін. Зокрема, для зазначених платників, ставки єдиного внеску становлять: – для підприємств, установ і організацій, в яких працюють інваліди – 8,41 відсотка бази нарахування єдиного внеску для працюючих інвалідів;- для підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці – 5,3 відсотка бази нарахування;- для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці- 5,5 відсотка бази нарахування єдиного внеску для працюючих інвалідів.

З 1 січня 2016 року відмінено
утримання єдиного внеску з доходів застрахованих осіб

Законом України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році” внесені зміни до Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” стосовно ставок єдиного внеску.З 1 січня 2016 року відмінено утримання єдиного внеску з доходів застрахованих осіб.Нагадаємо, що до 1 січня 2016 року з доходів застрахованих осіб утримувався єдиний внесок за ставками 6,1%, 3,6%, 2,85%, 2,6%, 2%.

З 1 січня 2016 року
максимальна величина бази нарахування єдиного внеску
встановлена у розмірі 34 450 гривень

Положеннями Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» встановлено, що нарахування єдиного внеску здійснюється в межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску. Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску з 1 січня 2016 року – це максимальна сума доходу застрахованої особи, що дорівнює двадцяти п’яти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок.Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 1 січня 2016 року встановлено у розмірі 1378 грн.на місяць.Тому максимальна величина бази нарахування єдиного внеску, починаючи з з 1 січня 2016 року, становить 34 450 грн. (1378 грн.х 25).

З 1 січня 2016 року мінімальний страховий внесок
для фізичних осіб – підприємців розраховується за ставкою 22 відсотка

Законом України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році” внесені зміни до Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” стосовно ставки єдиного внеску.З 1 січня 2016 року ставка єдиного внеску для фізичних осіб – підприємців встановлена у розмірі 22 відсотка бази нарахування.Для фізичних осіб – підприємців спрощеної системи оподаткування, єдиний внесок нараховується на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.Для фізичних осіб – підприємців, які обрали загальну систему оподаткування, сума єдиного внеску також не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).Мінімальний страховий внесок – це сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця.Тобто з 1 січня 2016 року мінімальний страховий внесок для фізичних осіб – підприємців розраховується за ставкою 22 відсотка з мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2016 року: 1378 грн. Х 22% = 303.16 грн.

Податкові соціальні пільги у 2016 році

Платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги:- по пп. 169.1.1. Податкового кодексу України – для будь-якого платника податку – 689 грн. на місяць – (50% прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць) встановленого законом на 1 січня звітного податкового року);- по пп. 169.1.2. Податкового кодексу України – для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, – у розрахунку на кожну таку дитину – 689 грн. на місяць – (50% прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць) встановленого законом на 1 січня звітного податкового року); – по пп. 169.1.3. Податкового кодексу України – 1033 грн. 50 коп. на місяць – (150% суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 ПКУ). Зазначена пільга передбачена для громадян які є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем), опікуном, піклувальником – у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років, утримують дитину-інваліда – у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років та для інших категорій платників;- по пп.. 169.1.4. Податкового кодексу України – 1378 грн. на місяць – (200% суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 ПКУ). Наприклад, така пільга надається платнику податку, який є учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у той час працювала в тилу, та інвалідом І і ІІ групи, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та іншим категоріям громадян.

Фізичні особи – підприємці спрощеної системи оподаткування
надають річну звітність зі сплати єдиного податку не пізніше 9 лютого та 29 лютого 2016 року

Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця 1 та 2 груп надається у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, а саме протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року – за 2015 рік не пізніше 29 лютого 2016 рокуПодаткова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця 3 групи надається у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, а саме протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя) – за 2015 рік не пізніше 9 лютого 2016 року.Для надання звітності підприємцями спрощеної системи оподаткування за 2015 рік використовується нова форма Податкової декларації, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 р. N 578. За вказаною формою декларація надається підприємцями спрощеної системи оподаткування першої, другої та третьою груп.

З 1 січня 2016 року платники єдиного податку 1 та 2 груп сплачують єдиний податок за ставками, встановленими місцевими радами, виходячи з мінімальної заробітної плати 1378 гривень

Фіксовані ставки єдиного податку для платників 1 та 2 груп встановлюються сільськими, селищними та міськими радами для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:- для першої групи платників єдиного податку – у межах до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;- для другої групи платників єдиного податку – у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» мінімальна заробітна плата станом на 1 січня 2016 року встановлена у розмірі 1378 грн. на місяць. Починаючи з 1 січня 2016 року платники єдиного податку 1 та 2 груп сплачують єдиний податок за ставками, встановленими місцевими радами виходячи з мінімальної заробітної плати 1378 грн. на місяць.Нагадаємо, платники єдиного податку 1 та 2 груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Фізичні особи – підприємці спрощеної системи оподаткування
надають річну звітність зі сплати єдиного податку не пізніше 9 лютого та 29 лютого 2016 року

Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця 1 та 2 груп надається у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, а саме протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року – за 2015 рік не пізніше 29 лютого 2016 року.Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця 3 групи надається у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, а саме протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя) – за 2015 рік не пізніше 9 лютого 2016 року.Для надання звітності підприємцями спрощеної системи оподаткування за 2015 рік використовується нова форма Податкової декларації, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 р. N 578. За вказаною формою декларація надається підприємцями спрощеної системи оподаткування першої, другої та третьою груп.

З 1 січня 2016 року платники єдиного податку 1 та 2 груп сплачують єдиний податок за ставками, встановленими місцевими радами, виходячи з мінімальної заробітної плати 1378 гривень

Фіксовані ставки єдиного податку для платників 1 та 2 груп встановлюються сільськими, селищними та міськими радами для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:- для першої групи платників єдиного податку – у межах до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;- для другої групи платників єдиного податку – у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» мінімальна заробітна плата станом на 1 січня 2016 року встановлена у розмірі 1378 грн. на місяць. Починаючи з 1 січня 2016 року платники єдиного податку 1 та 2 груп сплачують єдиний податок за ставками, встановленими місцевими радами виходячи з мінімальної заробітної плати 1378 грн. на місяць.Нагадаємо, платники єдиного податку 1 та 2 груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування надається фізичними особами – підприємцями до 10 лютого наступного за звітним року

Фізичні особи – підприємці, у тому числі підприємці спрощеної системи оподаткування, подають до фіскальних органів Звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску за себе один раз на рік. Зазначений Звіт надається до 10 лютого наступного за звітним року.Фізичні особи – підприємці, як загальної, так і спрощеної системи оподаткування зобов’язані подавати за себе Звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску незалежно від того, здійснюють чи не здійснюють вони підприємницьку діяльність.Слід зазначити, що Звіт не надається підприємцями спрощеної системи оподаткування які є пенсіонерами за віком або інвалідами, та отримують пенсію за віком або соціальну допомогу.Звіт подається за формою згідно з додатком 5 Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, який затверджений наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015р. № 435.

З 1 січня 2016 року ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлена у розмірі 3 відсотки та 5 відсотків доходу

Законом України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році” внесені зміни до Податкового кодексу України стосовно ставок єдиного податку для платників єдиного податку 3 групи.З 1 січня 2016 року відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлена у розмірі:- 3 відсотки доходу – у разі сплати податку на додану вартість;- 5 відсотків доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.Нагадаємо, платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

Декларування доходів,
отриманих громадянами протягом звітного 2015 року

З метою застосування податкової знижки декларацію про майновий стан і доходи громадяни мають право надавати протягом всього календарного року

Строки подання декларації про майновий стан і доходи встановлені Податковим кодексом України. Зокрема, фізичні особи – платники податку на доходи фізичних осіб надають декларацію за звітний податковий рік до 1 травня року, що настає за звітним. Платники податку на доходи, які бажають скористатися правом на нарахування податкової знижки, мають право надати податкову декларацію про майновий стан і доходи включно по 31 грудня наступного за звітним податкового року.

Плата за навчання у навчальному закладі іншої держави не включається до складу податкової знижки

Податковим кодексом України встановлено, що податкова знижка для фізичних осіб – це документально підтверджена сума витрат платника податку – резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) також у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення загального річного оподатковуваного доходу, одержаного у вигляді заробітної плати. У разі плати за навчання навчальному закладу іншої держави, громадянин сплачує за навчання навчальному закладу іншої країни, тобто сума сплачується нерезиденту України. Тому громадянин не має права на застосування податкової знижки.

Порядок декларування доходів, отриманих громадянами від надання послуг на розважальних заходах (весіллях, днях народження, тощо)

Як визначено положеннями Податкового кодексу, платник податку, що отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи, зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів.Особою, яка не є податковим агентом, вважається нерезидент або фізична особа, яка не має статусу суб’єкта підприємницької діяльності або не є особою, яка перебуває на обліку в органах державної податкової служби як особа, що провадить незалежну професійну діяльність.Таким чином громадяни, які отримували протягом звітного року доходи не від податкових агентів, зобов’язані до 1 травня року, що настає за звітним, надати податкову декларацію в якій відобразити суму отриманого доходу, суму сплаченого протягом звітного року податку та податкового зобов’язання. Сума податкового зобов’язання, зазначена в податковій декларації, сплачується громадянами самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним.

Сума коштів, сплачена за навчання на підготовчих курсах, які діють при вищих навчальних закладах, не включається до податкової знижки

Навчання на підготовчих курсах є додатковою послугою навчального закладу, метою якої є підготовка до вступу на навчання до учбового закладу. Навчання на таких курсах не є обов’язковим і не зараховується у загальний курс навчання безпосередньо за обраним фахом після вступу до вузу. Навчання на підготовчих курсах оплачується згідно з окремим о договором. Таким чином, включення до податкової знижки оплати за навчання на підготовчих курсах для вступу до вузів, не передбачено чинним законодавством.

Податкова декларація про майновий стан і доходи подається до контролюючого органу в один із таких способів на вибір громадянина

Податкова декларація про майновий стан і доходи подається до контролюючого органу в один із таких способів на вибір платника податку:- особисто платником податку або уповноваженою на це особою;- надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Частина суми, сплаченої громадянином одним платіжним документом (квитанцією) за навчання звітного та наступного років, може бути включена платником податку при реалізації права на податкову знижку у наступному році

Відповідно до статті 166 Податкового кодексу України (далі ПКУ) платник податку має право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року. Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року (підпункт 166.1.2 пункту 166.1 статті 166 ПКУ).Згідно із підпунктом 166.2.1 пункту 166.2 статті 166 ПКУ до податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема, квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). При цьому у зазначених документах обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).Оригінали зазначених у підпункті 166.2.1 пункту 166.2 статті 166 ПКУ документів не надсилаються контролюючому органу, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку давності, встановленого ПКУ (підпункт 166.2.2 пункту 166.2 статті 166 ПКУ).Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки, визначено у пункті 166.3 статті 166 ПКУ.Згідно із підпунктом 166.3.3 пункту 166.3 статті 166 ПКУ платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 ПКУ, фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати у вигляді суми коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти, для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати. При цьому така сума не може перевищувати розміру доходу, визначеного в абзаці першому підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 ПКУ, в розрахунку на кожну особу, яка навчається, за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року.Членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені. Інші члени сім’ї фізичної особи вважаються такими, що мають другий ступінь споріднення (підпункт 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 ПКУ).При цьому пунктом 166.4 статті 166 ПКУ визначені обмеження права на нарахування податкової знижки, зокрема загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 ПКУ.Згідно з частиною п’ятою статті 61 Закону N 1060 розмір плати за весь строк навчання (крім вищих навчальних закладів) встановлюється у договорі, що укладається між навчальним закладом та особою, яка навчатиметься, або юридичною особою, що оплачуватиме навчання, і не може змінюватися протягом усього строку навчання. При цьому плата за навчання може вноситися за весь строк навчання повністю одноразово або частками – помісячно, по семестрах, щорічно.Відповідно до частини шостої статті 73 Закону N 1556 розмір плати за весь строк навчання для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, підвищення кваліфікації, а також порядок оплати освітньої послуги (разово, щороку, щосеместрово, щомісяця) встановлюються у договорі (контракті), що укладається між вищим навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати. Типовий договір, що укладається між вищим навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою на строк навчання, затверджується Кабінетом Міністрів України.
Навчальний рік триває 12 місяців, розпочинається, як правило, 01 вересня. Семестр – це половина навчального року у вищих навчальних закладах. Отже, до навчального року (семестру) включаються місяці календарного року наступного за звітним.Відповідно до статті 901 ЦКУ за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням іншої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.Якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов’язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, строки та порядку, встановлені договором (частина перша статті 903 ЦКУ).Оскільки до податкової знижки за звітний календарний рік дозволено включати суми витрат, понесених платником податку за навчання протягом звітного податкового року, а відповідно до умов договору (контракту) про надання освітньої послуги (навчання) платником здійснюється оплата за місяці навчального року, який включає місяці календарного року наступного за звітним, одним платіжним документом (квитанцією), при включенні до податкової знижки за звітний рік слід враховувати суму витрат (частину) у розрахунку за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року. Решта суми, сплаченої за таким платіжним документом (квитанцією), може бути включена платником податку при реалізації права на податкову знижку у наступному році.Зазначене питання роз’яснене в Узагальнюючій податковій консультації, яка затверджена наказом Державної фіскальної служби України від 06.04.2015р. № 247
Стан організації та проведення роботи з розгляду звернень громадян та надання публічної інформації у Вільнянській ОДПІ за 2015 рік. Робота Центрів обслуговування платників за 2015 рік.

Протягом січня-грудня 2015 року до ОДПІ надійшло 8 письмових звернень, 7 з яких були своєчасно розглянуті та надані обґрунтовані відповіді заявникам, 1 звернення переслано за належністю відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення громадян».
У приймальні громадян керівництвом податкової інспекції здійснено 21 особистий прийом громадян. Письмових звернень під час проведення особистих прийомів не надходило. За 2015 рік посадовими особами Вільнянської ОДПІ також здійснено 16 виїзних особистих прийоми.
Питання, які порушувалися у зверненнях та під час проведення особистих прийомів: податок на доходи фізичних осіб (75%), плата за землю (20%).
З початку 2015 року до Вільнянської ОДПІ надійшло 6 запитів на інформацію, чотири з яких надійшли від юридичних осіб, два – від об’єднання громадян. За результатами розгляду 4 запити було задоволено у законодавчо встановлені терміни, та на 2 запити було відмовлено в наданні інформації відповідно до пункту 2 частини першої статті 22 ЗУ «Про доступ до публічної інформації».
За 2015 рік у Центрі обслуговування платників у Вільнянській ОДПІ надано 2995 адміністративних послуг. Центром обслуговування платників у Новомиколаївському відділенні надано 986 адміністративних послуг.
У Запорізькому регіоні майже 8 тисяч нових підприємців

За минулий рік у Запорізькій області майже 8 тисяч осіб розпочали власний бізнес, з яких 2 тисячі суб’єктів господарської діяльності – юридичні особи та 6 тисяч – фізичні. Як зазначив начальник Головного управління ДФС у Запорізькій області Олексій Кавилін, у порівнянні з 2014 роком новостворених підприємців побільшало на 1 тисячу.
Лише за грудень 2015 року зареєструвалося понад 670 осіб, що на 129 СГД більше, ніж за останній місяць 2014 року.
Окрім цього, станом на початок року у Запорізькій області працюють 46 тисяч роботодавців – платників єдиного внеску, а також 9,3 тисячі платників податку на додану вартість.
Нагадаємо, що зареєструвати власну справу тепер можна протягом доби. З 16-го жовтня набрали чинності накази Міністерства юстиції та Міністерства фінансів про електронний он-лайн обмін інформацією, які регулюють процедури започаткування бізнесу протягом 24 годин.
Аби стати підприємцем, громадянину необхідно подати заяву до державного реєстратора. Фіскальна служба бере на облік такого платника у той самий день, коли держреєстратор вносить відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Причому майбутній підприємець може надати заяву про реєстрацію платником єдиного податку або платником ПДВ прямо під час державної реєстрації. Тобто, не відвідуючи податкову інспекцію.

На Запоріжжі платники перерахували понад 367 мільйонів гривень за користування водою та надрами

У Запорізькій області нараховується 3,4 тисячі платників рентної плати за спеціальне використання води, які за 12 місяців перерахували до бюджетів усіх рівнів 160,5 мільйона гривень. Ця сума рівними частинами розподілена між державним та місцевими бюджетами. У порівнянні з надходженнями 2014 року вони зросли на 5 мільйонів гривень. Лише за грудень до зведеного бюджету надійшло 400 тисяч гривень плати за воду.
Якщо протягом шести місяців суб’єкти господарювання не сплачують або платять збір у неповному обсязі, вони можуть бути позбавлені дозволів на спеціальне водокористування. Так, за минулий рік фахівці фіскальної служби Запорізького регіону направили звернення щодо скасування дозволу підприємству, за яким рахується податковий борг в сумі понад 36 тисяч гривень.
Також протягом минулого року запорізькими платниками спрямовано до зведеного бюджету 207 мільйонів гривень плати за користування надрами, в тому числі до державного бюджету перераховано 152 мільйони гривень та до місцевих бюджетів – 55 мільйонів гривень. Такі показники вдвічі перевищують суми попереднього року.
З метою забезпечення повного обліку платників рентної плати за користування надрами фахівці фіскальної служби проводять звірки переліків СГД, яким видано спецдозволи на користування надрами та дозволи на спеціальне водокористування з переліком платників, які надають до органів ДФС податкові розрахунки. У результаті до оподаткування залучено 2 підприємства.
Крім цього, за 2015 рік запорізькі підприємства – постачальники газу перерахували до загального фонду державного бюджету 15,3 мільйона гривень збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності. У порівнянні з 2014 роком надходження зросли у 4,5 разу або на 12,5 мільйона гривень. У Запорізькому регіоні зареєстровано 5 таких платників.

На Запоріжжі податківці виграли судові справи майже на 2 мільярди гривень

За 2015 рік у Запорізькому регіоні на користь органів ДФС вирішено 3348 судових справ на суму понад 1,9 млрд. грн. На користь платників вирішено 432 справи на суму 647 млн. грн.
Всього минулого року на розгляді в судах усіх інстанцій знаходилось майже 6,8 тисячі справ, де стороною виступали органи ДФС, на загальну суму 6,9 млрд. грн.
Крім того, на рівні Головного управління ДФС області за 2015 рік розглянуто 657 скарг на понад 900 податкових повідомлень-рішень, вимог та рішень про застосування штрафних санкцій по єдиному внеску на загальнообов’язкове державне страхування на загальну суму 536 мільйонів гривень. У порівнянні з 2014 роком розглянуто на 121 скаргу або на 22% більше. Кількість розглянутих рішень збільшилась на 133 або на 17%.
На первинному рівні за результатами розгляду скарг платників за минулий рік скасовано 143 податкових повідомлення-рішення, на рівні ДФС України – 14 рішень на загальну суму 1,3 млн. грн., у 10 випадках збільшено визначені контролюючими органами розміри податків і штрафних (фінансових) санкцій більш ніж на 688 тисяч гривень.

Запорізькі оперативники виявили підпільний інтернет-магазин з продажу техніки відомих брендів

Днями співробітники оперативних підрозділів Головного управління ДФС у Запорізькій області припинили діяльність підпільного інтернет-магазину, через який здійснювалась торгівля несертифікованої електронної техніки виробництва Китаю.
У рамках операції “Рубіж-2016” встановлено, що двоє запоріжців, які не були зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності, завозили техніку на територію України з порушенням митних правил. Потім продукція відомих торгових марок реалізовувалась через інтернет-магазин, а доставка покупцям здійснювалась за допомогою кур’єрської служби. Всього таким чином було продано техніки на суму понад 18 мільйонів гривень.
На підставі постанови суду проведено обшуки в офісному приміщенні магазину, а також за місцями проживання учасників нелегальної схеми. У результаті були виявлені та вилучені мобільні телефони, зокрема iPhone 6 і HTC, планшети та аксесуари до них на суму 550 тисяч гривень, а також документи, що підтверджують продаж товарів.
Наразі триває розслідування кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

На Запоріжжі за порушеними кримінальними справами у сфері оподаткування порушники відшкодували понад 13 млн. гривень

Із порушених у 2015 році за матеріалами співробітників оперативних підрозділів ДФС 102 кримінальних проваджень – 80 або 78% – про тяжкі злочини у сфері оподаткування, ще 45 проваджень – про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
До суду направлено 24 досудові розслідування, у т.ч. 20 – з обвинувальним актом та 4 – для звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з повною компенсацією збитків. Усього порушники податкового законодавства відшкодували державі 13,1 мільйона гривень завданих збитків.
Крім того, у сфері протидії розкраданню бюджетних коштів та їх легалізації розпочато 19 кримінальних проваджень.
У результаті протидії оборудкам з ПДВ спільно з підрозділами податкового контролю юридичних осіб виявлено 23 факти необґрунтованих заяв на відшкодування ПДВ з бюджету, у результаті для держбюджету збережено 16 мільйонів гривень. За фактами попередження незаконних заявок до відшкодування ПДВ розпочато 9 кримінальних проваджень. Також виявлено 43 факти ухилення від сплати ПДВ. Як результат – до бюджету відшкодовано 6,5 мільйона гривень.
У ході викриття злочинів у митній сфері розпочато 13 кримінальних проваджень, у т.ч. 8 – за ухилення від сплати податків. За закінченими справами даної категорії відшкодовано 2,2 млн. гривень.

Оператори “Пульсу” прийняли 215 звернень від запорізьких платників

Саме стільки телефонних дзвінків від платників податків Запорізького регіону отримали за 2015 рік оператори “гарячої” телефонної лінії ДФС України. Про результати перевірок та вжиті заходи повідомляється авторам дзвінків. На даний момент 207 заяв розглянуто та вирішено, по 8 – триває розгляд.
За грудень 2015 року до антикорупційного проекту “Пульс” надійшло 16 сигналів, пов’язаних із Запорізькою областю. З них 10 – вирішено, 6 – знаходяться на розгляді.
Нагадаємо, сервіс “Пульс” надає представникам бізнесу можливість повідомити про неправомірні дії або бездіяльність співробітників органів ДФС та оперативно розв’язати суперечливі питання, що виникають між платником та органами фіскальної служби.
Номер цілодобової телефонної лінії сервісу “Пульс”: (044) 284-00-07.

Запорізьким платникам надано майже 150 тисяч адміністративних послуг

З початку року фахівці територіальних органів ДФС Запорізької області надали майже 150 тисяч адміністративних послуг, що на 5,1 тисячі більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Як підкреслив начальник Головного управління ДФС у Запорізькій області Олексій Кавилін, створення комфортних умов ведення бізнесу – це один з ключових пріоритетів роботи відомства. Саме тому завдання майже двох сотень працівників, які щоденно працюють у 27 запорізьких ЦОПах, аби кожен клієнт швидко і зручно отримав потрібну йому послугу.
Тільки за грудень платники отримали 13,5 тисячі послуг, що на 3,2 тисячі більше, ніж за листопад попереднього року. Найбільшим попитом користуються такі види послуг, як: видача довідок, отримання індивідуального податкового номеру, реєстрація касової техніки та інші.
Більшість послуг представники бізнесу та громадяни отримали у Центрах обслуговування платників – понад 13 тисяч.
З початку року майже половину наданих адмінпослуг зайняла видача карток платника податків і внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Держреєстру фізичних осіб-платників податків – близько 76 тисяч послуг. Також фахівці Центрів зареєстрували 7,8 тисячі книг обліку розрахункових операцій, понад 5 тисяч книг обліку доходів і книг обліку доходів та витрат платників єдиного податку, надали 3,2 тисячі довідок про відсутність заборгованості зі сплати податків та зборів, майже 6 тисяч витягів з реєстру платників єдиного податку тощо.
Детальніше з переліком послуг, що надаються, та інформацією про роботу ЦОПів можна ознайомитися на субсайті ГУ ДФС у Запорізькій області: http://zp.sfs.gov.ua.

Керівники органів фіскальної служби області провели понад 560 особистих прийомів громадян

Посадові особи органів Головного управління ДФС у Запорізькій області з початку року провели 561 особистий прийом громадян, зокрема, у грудні – 33. Для зручності платників частину з них проведено на виїзді. Лише торік організовано 195 виїзних прийомів.
Щодо тематики цих заходів, то найбільше громадяни звертаються до податківців стосовно проведення контрольно-перевірочної роботи – 60 заходів, щодо оподаткування доходів підприємницької діяльності (місцеві податки, загальна система оподаткування) – 74, щодо оподаткування ЄСВ – 43, плати за землю (земельний податок, а також орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності) – 51 тощо.
Нагадаємо, особистий прийом керівництвом органів фіскальної служби здійснюється за попереднім записом. Графіки проведення та детальна інформація щодо прийомів громадян посадовими особами органів ГУ ДФС у Запорізькій області розміщені на сайті фіскальної служби регіону: http://zp.sfs.gov.ua.

Органи ДФС Запорізької області розглянули понад 150 запитів на інформацію

Більша частина запитувачів, які зверталися за публічною інформацією минулого року до запорізьких податківців, це – юридичні особи – 76, автори 43 запитів – фізичні особи, 20 запитів надійшло від інших органів виконавчої влади, як належному розпоряднику інформації, 7 – від представників засобів масової інформації, 6 – від об’єднань громадян.
Поштою отримано 100 запитів, 52 – електронною поштою.
На 56 запитах на інформацію було надано роз’яснення, що інформація, яка запитувалась, належить до категорії інформації з обмеженим доступом, у відповідь на 88 запитів надано інформацію, 8 запитів надіслано належному розпоряднику інформації.
На всі запити надані відповіді без порушення встановлених термінів.

Майже 690 запоріжців звернулись до фіскальної служби області

За минулий рік до територіальних органів Головного управління ДФС у Запорізькій області надійшло 686 письмових звернень громадян, з них: 683 заяви, 2 скарги та 1 пропозиція. У грудні минулого року 39 громадян звернулись до фіскальної служби області.
Найбільше запоріжці звертались, аби поінформувати про ухилення від сплати податків – 208 повідомлень, у 191 випадках – щодо проведення контрольно-перевірочної роботи, у 148 листах заявники звертались з метою отримання податкової консультації індивідуального характеру у відповідності до вимог ст.52 Податкового кодексу України.
Всього протягом минулого року розглянуто 659 звернень, що становить понад 96% від загальної кількості звернень. З них 136 вирішено позитивно, 463 – роз’яснено, 4 – повернуто авторам, 39 – надіслано за належністю, 17 – визнано анонімними. Залишаються на виконанні 27 звернень (термін не настав).
Усі відповіді на розглянуті звернення надаються вчасно, без порушення термінів.
Запорізькі підприємці перерахували майже 40 мільйонів гривень за ліцензії на продаж алкоголю та тютюну

На початок року в Запоріжжі і області нараховується понад 7,8 тисячі ліцензій на право здійснювати торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами. Як зазначив начальник Головного управління ДФС у Запорізькій області Олексій Кавилін, за 2015 рік до місцевого бюджету за отримання ліцензій перерахували майже 40 мільйонів гривень, що на 10 мільйонів гривень або на 35% більше за підсумкові показники 2014 року.
Лише у грудні минулого року було видано 871 ліцензію на продаж зазначеними товарами та продовжена дія 1,6 тисячі ліцензій, дію 126 дозволів анульовано.
– Левова частка від сплати за ліцензії на роздрібну торгівлю алкоголем та тютюном надійшла від платників Бердянської ОДПІ – 3,8 мільйона гривень, від підприємців Мелітопольської ОДПІ перераховано 3,4 мільйона гривень, платники Орджонікідзевського району спрямували 3,2 мільйона гривень. У Комунарському та Ленінському районах Запоріжжя за ліцензії сплатили 3,2 мільйона гривень та 3 мільйони гривень відповідно, – зазначив Олексій Кавилін.
Окрім цього, податківці виявили 108 порушень вимог законодавства, яке регулює обіг в роздрібній і оптовій торговельній мережі алкогольних напоїв і тютюнових виробів та застосовані штрафи у сумі майже 1,5 мільйона гривень.
Нагадаємо, залежно від місця розташування пункту торгівлі для отримання відповідної ліцензії суб’єкту господарювання необхідно звернутися до Головного управління ДФС області або до Центрів обслуговування платників податків, що функціонують на базі державних податкових інспекцій у районах.
Ліцензія видається терміном на 1 рік і підлягає обов’язковій реєстрації в податковій. Також треба враховувати, що з 2015 року особи, що здійснюють продаж в роздріб підакцизну продукцію, у тому числі алкогольні напої, пиво, цигарки тощо, зобов’язані сплачувати акцизний податок у розмірі 5 % від вартості товару.

Запорізьким платникам фіскальна служба видала понад 41 тисячу ключів цифрового підпису

У Запорізькому регіоні з початку року в Акредитованому центрі сертифікації ключів цифрового підпису та його відділеннях запорізькі платники отримали понад 41 тисячу ключів електронного цифрового підпису. За минулий місяць їх видано понад 7 тисяч та вже за три тижні січня цього року понад 1 тисячі запоріжцям видано понад 3 тисячі сертифікатів.
Як наголосив начальник Головного управління ДФС у Запорізькій області Олексій Кавилін, найактивніше послугами Центру користуються підприємці – фізичні особи та громадяни м. Запоріжжя та області.
– Основна причина зростання кількості користувачів Центрів сертифікації – розширення виду та можливостей електронних сервісів, що розвиває Державна фіскальна служба України. Отримання численних послуг в режимі он-лайн, подання електронних декларацій, реєстрація бізнесу у фіскальній службі за 24 години в офісі чи вдома, запуск у дію повного функціоналу “Електронного кабінету платника” у поточному році – лише частина сервісів, які платник отримує за допомогою мережі Інтернет, – відзначив Олексій Кавилін.
Нагадаємо, у Запорізькій області бізнес та громадськість мають можливість безкоштовно отримувати посилені сертифікати електронного цифрового підпису в 5 відділеннях АЦСК ДФС. Ключ електронного підпису оформлюється безкоштовно та на два роки.
Перелік он-лайн послуг та інших електронних сервісів ДФС розміщено на веб-порталі Державної фіскальної служби України (http://sfs.gov.ua/) або на суб-сайті Головного управління ДФС у Запорізькій області (http://zp.sfs.gov.ua).

Запорізькі оперативники виявили контрабандних сигарет на суму понад 400 тис. гривень

Днями співробітники оперативних підрозділів Головного управління ДФС у Запорізькій області в рамках операцій “Акциз-2016” та “Рубіж-2016” встановили та перекрили канал надходження на територію Запорізької області тютюнових виробів іноземного виробництва.
На територію України цигарки ввезені поза митним контролем з території Російської Федерації та Республіки Білорусь.
Під час огляду в місцях зберігання та реалізації тютюнових виробів на території виявлено та вилучено тютюнові вироби імпортного виробництва (Росії та Білорусії), що не мали марок акцизного податку України встановленого зразка.
Сигарети були популярних торгових марок, зокрема: “Кіss”, “Richman”, “Mmiles”, “Compliment”, “Lifa” та інші у кількості 27 тисяч пачок, на суму 420 тисяч гривень.
Наразі проводиться подальша перевірка зі встановлення постачальників продукції контрабандного походження.

Запорізькі платники погасили 215 мільйонів гривень податкової заборгованості

Минулого року за рахунок погашення податкового боргу до зведеного бюджету надійшло 215 мільйонів гривень, більшу частину суми перераховано до державного бюджету – 142 мільйони гривень та понад 72 мільйони гривень – до місцевих скарбниць.
Серед основних заходів погашення значна сума надійшла за рахунок розстрочення податкового боргу – 38 мільйонів гривень, стягнення платіжними вимогами з рахунків боржників та вилучення готівкових коштів у боржників – 14,5 мільйона гривень, від підприємств, які знаходяться в процедурах банкрутства – 6 мільйонів гривень, за рахунок проведення клірингу – 4,6 мільйона гривень. Крім того, за результатами звернень органів ДФС до суду погашено заборгованості у розмірі 3,2 мільйона гривень, від продажу майна, яке знаходиться у податковій заставі, надійшов 1 мільйон гривень.
Від реалізації безхазяйного майна, майна, що перейшло у власність держави, та інших позареалізаційних джерел до державного бюджету спрямовано 600 тисяч гривень, до місцевих бюджетів Запорізької області перераховано півмільйона гривень.

Для захисту торгових марок виробників запорізькі митники призупинили оформлення 45 товарів інтелектуальної власності

Протягом минулого року співробітниками Запорізької митниці ДФС призупинено оформлення 45 митних товарів, що внесені до митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності. Це в 4 рази більше, ніж за аналогічний період 2014 року.
Найчастіше додаткову перевірку проходять товарні знаки, такі як: “BOSCH”, “Schneider Electric”, “ЯРТ”, “CANON”, “СОАТЭ”, а також промислові зразки, корисні моделі та інші.
Тільки після отримання дозволів від правовласників митне оформлення товарів було продовжено і завершено.
Загалом за минулий рік до митного реєстру включено 486 нових товарів інтелектуальної власності.
Фактів порушення митних правил, пов’язаних з експортом, імпортом таких об’єктів Запорізька митниця ДФС протягом 2015 року не виявила. Провадження у справах про порушення митних правил зазначеної категорії станом на сьогодні відсутні.
Нагадаємо, до товарів, які оформлювались на Запорізькій митниці ДФС та які можуть містити права інтелектуальної власності, належать такі: запасні частини для сільськогосподарської техніки, транспортних засобів, підшипники, запчастини для ремонту авіадвигунів, горілчані вироби, електродвигуни, з’єднувачі та контактні елементи для проводів і кабелів, проводи електричні, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, промтовари та інші.

99,6% митних декларацій на Запоріжжі оформлюються в електронному вигляді

За 12 місяців минулого року Запорізькою митницею ДФС оформлено понад 53 тисячі митних декларацій, з них 99,6% – в електронному вигляді. Лише у грудні 2015 року цей показник становив 99,7%. Для прикладу зазначимо, що у 2014 році митні декларації в електронному вигляді складали 99% від усього обсягу, що говорить про ефективність та доступність такого електронного сервісу.
Серед загальної кількості більшість оформлених декларацій складають експортні – 35 тисяч декларацій, 18 тисяч – імпортних та 91 дозвіл – для транзиту.
Фахівці митниці відзначають – розвиток системи електронного декларування товарів у Запорізькому регіоні має позитивні тенденції. Електронне декларування сприяє прискоренню митного оформлення товарів: середній час митного оформлення однієї декларації у 2015 році не перевищував 1 годину 11 хвилин.
Нагадаємо, що оформлення митних декларацій засобами мережі Інтернет здійснюється за допомогою електронного цифрового підпису, який можна безкоштовно отримати у Акредитованому центрі сертифікації ключів ДФС

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Опубліковано у Новини Вільнянської ОДПІ ГУ Міндоходів у Запорізькій області. Додати до закладок постійне посилання.

Залишити відповідь