Звіт Вільнянської ОДПІ за перше півріччя 2015 року

Звіт Вільнянської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Запорізькій області
про виконання плану роботи на перше півріччя 2015 року

№ з/п Зміст заходу Відповідальні виконавці Термін виконання Інформація про виконання
Розділ 1. Організація роботи щодо забезпечення виконання встановлених завдань із надходження платежів до бюджетів, здійснення контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків, зборів та інших платежів
1.1. Забезпечення виконання прогнозних показників надходжень податків, зборів та інших платежів (далі – платежі) до загального, спеціального фондів державного та місцевого бюджетів у розрізі платежів Вільнянської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Запорізькій області (далі – ОДПІ), бюджетоутворюючих платників податків.
Прогнозування надходжень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок).
У разі виникнення ризиків з виконання встановлених завдань – надання відповідних пропозицій Головному управлінню ДФС у Запорізькій області (далі – ГУ ДФС) та керівництву ОДПІ Координаційно-моніторинговий відділ,
структурні підрозділи Протягом півріччя До загального фонду Державного бюджету за січень-червень 2015 року надійшло 22374,2 тис.грн., що складає 110,1% (+2051,3 тис.грн.) виконання індикативу доходів та 157,2% (+8137,3 тис.грн.) до фактичних надходжень січня – червня 2014 року. В розрізі основних податків виконання становить: по ПДФО – 103,3%, з військового збору – 101,2%, по податку на прибуток – 120,2%, ПДВ – 115,9%.
До місцевого бюджету протягом січня – червня 2015 року надійшло 39262,3 тис.грн., що складає 107,4% від доведеного індикативу доходів. В розрізі основних податків виконання складає: по ПДФО – 103,3%, акцизного податку – 107,7%, плати за землю, всього – 113,3%.
Надходження єдиного внеску за січень – червень 2015 року склали 63084,6 тис.грн., що складає 104% від доведеного індикативного показника
1.2. Організація роботи щодо рівномірного забезпечення збору платежів до загального та спеціального фондів державного бюджету Відділ оподаткування юридичних осіб,
відділ доходів і зборів з фізичних осіб,
відділ податкового аудиту, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя За 6 місяців поточного року доведено 23 індикативних показника із рівномірного забезпечення збору платежів до загального фонду Державного бюджету України. Протягом січня-червня 2015 року не виконано 1 індикативний показник на 29.01.15
1.3. Аналіз втрат бюджету внаслідок наданих податкових пільг та надання відповідних аналітичних матеріалів до ГУ ДФС Координаційно-моніторинговий відділ,
структурні підрозділи Протягом півріччя Щоквартально здійснювався аналіз втрат бюджету внаслідок наданих податкових пільг та надання відповідних аналітичних матеріалів до ГУ ДФС
1.4. Організація роботи із забезпечення адміністрування податку на прибуток
1.4.1. Організація роботи щодо:
здійснення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати платниками податку на прибуток;
повноти сплати авансових внесків з податку на прибуток;
повноти сплати авансових внесків з податку на прибуток у разі нарахування та виплати суб’єктами господарювання дивідендів, нарахованих на акції за результатами фінансово-господарської діяльності у попередніх роках;
забезпечення дієвого контролю за повнотою сплати платежів до бюджету підприємствами, які використовують схеми ухилення від оподаткування, мінімізують податкові зобов’язання з податку на прибуток Відділ оподаткування юридичних осіб, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя За січень-червень п.р. до державного бюджету надійшло податку на прибуток: при плані – 3016,1 тис.грн. отримано – 3625,7 тис.грн., що складає 120,2% (+609,6 тис.грн.) виконання та 116,3% (+507,1 тис.грн.) до фактичних надходжень аналогічного періоду минулого року. Протягом першого півріччя здійснювалась організація роботи щодо повноти сплати авансових внесків з податку на прибуток у разі нарахування та виплати суб’єктами господарювання дивідендів, нарахованих на акції за результатами фінансово-господарської діяльності у попередніх роках
1.4.2. Підготовка та надання керівництву ОДПІ аналітичних матеріалів з відповідними пропозиціями щодо: Відділ оподаткування юридичних осіб, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя Протягом півріччя здійснювався аналіз:
1.4.2.1. податкової звітності платників податків з метою виявлення додаткових резервів сплати податку на прибуток та забезпечення його надходження на рівні, не нижче рівня минулого року та в обсягах адекватних отриманим доходам; податкової звітності платників податків з метою виявлення резервів сплати ними податку на прибуток та забезпечення його надходжень на рівні, не нижче рівня минулого року та в обсягах адекватних отриманим доходам
1.4.2.2. наявних надміру сплачених сум податку на прибуток з метою своєчасної координації роботи щодо зменшення таких сум, особливо при наявності податкового боргу по інших податках і зборах; наявних надміру сплачених сум податку на прибуток з метою своєчасної координації роботи щодо зменшення таких сум, особливо при наявності податкового боргу по інших податках і зборах
1.4.2.3. динаміки та структури податкового боргу з податку на прибуток; динаміки та структури податкового боргу з податку на прибуток
1.4.2.4. динаміки та структури податкового боргу по збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності та єдиному податку з юридичних осіб; динаміки та структури податкового боргу по збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності та єдиному податку з юридичних осіб
1.4.2.5. застосування суб’єктами малого підприємництва спрощеної системи оподаткування застосування суб’єктами малого підприємництва спрощеної системи оподаткування
1.4.3. Моніторинг:
1.4.3.1. декларування суб’єктами господарювання особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами; Відділ оподаткування юридичних осіб, Новомиколаївське відділення Квітень Даний вид податку відсутній
1.4.3.2. надходжень до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об’єднань), що вилучається до бюджету, у розрізі ДПІ та суб’єктів господарювання Відділ оподаткування юридичних осіб, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя Протягом січня – червня 2015 року до Державного бюджету надійшло частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об’єднань), що вилучається до бюджету 9,674 тис.грн. , при плані – 4,7 тис.грн. або 205,8% (+5 тис.грн.).
До місцевого бюджету при плані 4,0 тис.грн. надійшло частини прибутку 7,3 тис.грн., що складає 182,9% (+3,3 тис.грн.)
1.5. Організація роботи із забезпечення адміністрування податку на додану вартість
1.5.1. Контроль за платниками податків, віднесених до категорії ризикових, які:
при наявності значних обсягів оподатковуваних операцій, декларують податковий кредит на рівні податкових зобов’язань;
при зростанні обсягів оподатковуваних операцій допускають зменшення податкових зобов’язань з ПДВ до нарахування;
допускають згортання позитивного нарахування з ПДВ (можуть допустити таке згортання в наступних звітних періодах), та забезпечення відпрацювання їх у взаємодії з іншими структурними підрозділами Відділ доходів і зборів з фізичних осіб,
відділ оподаткування юридичних осіб, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя Проводиться постійний моніторинг платників податків, віднесених до категорії ризикових, які: при наявності значних обсягів оподатковуваних операцій, декларують податковий кредит на рівні податкових зобов’язань; при зростанні обсягів оподатковуваних операцій допускають зменшення податкових зобов’язань з ПДВ до нарахування; допускають згортання позитивного нарахування з ПДВ (можуть допустити таке згортання в наступних звітних періодах), та забезпечується відпрацювання їх у взаємодії з іншими структурними підрозділами ОДПІ
1.5.2. Організація роботи щодо:
1.5.2.1. упередження безпідставно заявлених платниками податків до відшкодування сум ПДВ та недопущення протермінованої заборгованості із відшкодування ПДВ; Відділ оподаткування юридичних осіб, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя Даний вид платників відсутній
1.5.2.2. забезпечення автоматичного відшкодування ПДВ платникам податків, які відповідають критеріям, визначеним Податковим кодексом України; Відділ оподаткування юридичних осіб, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя Забезпечено автоматичне відшкодування ПДВ платникам податків за податкові періоди березень – травень 2015 року, які відповідають критеріям, визначеним Податковим кодексом України
1.5.2.3. проведення перевірок суб’єктів господарювання з питань правомірності декларування платниками податків сум від’ємного значення та/або заявлених ними до відшкодування з бюджету сум ПДВ; Відділ оподаткування юридичних осіб, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя За результатами проведення перевірок суб’єктів господарювання з питань правомірності декларування платниками податків сум від’ємного значення та/або заявлених ними до відшкодування з бюджету сум ПДВ складаються довідки у формі висновку, відповідно до наказу ГУ у Запорізькій області від 19.06.12 №522
1.5.2.4. відпрацювання залишку від’ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду; Відділ оподаткування юридичних осіб, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя Відпрацьовуються залишки від’ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду
1.5.2.5. забезпечення електронного адміністрування податку на додану вартість; Забезпечується супроводження електронного адміністрування податку на додану вартість
1.5.3. Організація роботи з відпрацювання платників податків групи ризику:
які завищили ціну імпортованих товарів;
на яких відбувся «обрив» ланцюга постачання певної групи імпортних товарів;
які здійснили нетиповий експорт;
які занизили митну вартість імпортованих товарів Відділ оподаткування юридичних осіб, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя Даний вид платників відсутній
1.5.4. Моніторинг, підготовка та надання керівництву ОДПІ інформації з відповідними пропозиціями щодо: За підсумками проведеного моніторингу керівництву ОДПІ надається інформація з відповідними пропозиціями щодо:
1.5.4.1. підприємств, які мають суми розбіжностей за результатами автоматизованого співставлення податкових зобов’язань і податкового кредиту з ПДВ в розрізі контрагентів; Відділ оподаткування юридичних осіб, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя підприємств, які мають суми розбіжностей за результатами автоматизованого співставлення податкових зобов’язань і податкового кредиту з ПДВ в розрізі контрагентів
1.5.4.2. даних Реєстру платників податку на додану вартість по підприємствах, які декларують бюджетне відшкодування ПДВ; Відділ оподаткування юридичних осіб, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя даних Реєстру платників податку на додану вартість по підприємствах, які декларують бюджетне відшкодування ПДВ
1.5.4.3. заявлених до бюджетного відшкодування та відшкодованих сум ПДВ та, у разі зростання заявлених платниками податків до відшкодування з бюджету сум ПДВ, виявлення причин їх зростання Відділ оподаткування юридичних осіб, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя заявлених до бюджетного відшкодування та відшкодованих сум ПДВ та, у разі зростання заявлених платниками податків до відшкодування з бюджету сум ПДВ, виявлення причин їх зростання
1.5.5. Підготовка та надання ГУ ДФС звітів щодо:
загальних обсягів відшкодування ПДВ грошовими коштами;
сплати платежів до Державного бюджету з відшкодованих сум ПДВ;
очікуваних сум відшкодування ПДВ;
сум відшкодування ПДВ за податковою звітністю, поданою платниками податків Координаційно-моніторинговий відділ, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя До ГУ ДФС надаються підготовлені звіти щодо:
загальних обсягів відшкодування ПДВ грошовими коштами;
сплати платежів до Державного бюджету з відшкодованих сум ПДВ;
очікуваних сум відшкодування ПДВ;
сум відшкодування ПДВ за податковою звітністю, поданою платниками податків
1.6. Організація роботи щодо забезпечення правильності обчислення, своєчасністю і повнотою сплати акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Відділ опо Відділ оподаткування юридичних осіб, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя Протягом січня – червня 2015 року мобілізовано до місцевого бюджету акцизного податку 3748,5 тис.грн. при плані – 3482,0 тис.грн., що склало 107,6% (+266,5 тис.грн.) виконання індикативного показника
1.7. Організація роботи із забезпечення адміністрування інших платежів з юридичних осіб, а саме:
1.7.1. Забезпечення контролю за правильністю обчислення, своєчасністю і повнотою сплати екологічного податку, ресурсних та місцевих платежів до бюджетів усіх рівнів; Відділ оподаткування юридичних осіб, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя Здійснюється постійний контроль за правильністю обчислення, своєчасністю і повнотою сплати ресурсних, рентних, місцевих платежів до бюджетів усіх рівнів. Протягом січня – червня 2015 року мобілізовано екологічного податку згідно розподілу: до Державного бюджету – 145,0 тис.грн. або 100,6% виконання плану, до місцевого бюджету – 579,7 тис.грн. або 100,5% від плану
1.7.2. Визначення суб’єктів господарювання – надрокористувачів, які протягом шести місяців не сплачували або сплачували не в повному обсязі платежі за користування надрами, та ініціювання питання щодо призупинення дії або анулювання спеціальних дозволів на користування надрами таким надрокористувачам Відділ оподаткування юридичних осіб, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя За перше півріччя п.р. до загального фонду державного бюджету надходження рентної плати за користування надрами складає: до Державного бюджету – 160,2% (план – 94,4 тис.грн., надійшло – 151,3 тис.грн.), до місцевого бюджету – 161,9% (план – 33,3 тис.грн., надійшло – 53,9 тис.грн.). Здійснювалась робота щодо визначення суб’єктів господарювання – надрокористувачів, які протягом шести місяців не сплачували або сплачували не в повному обсязі платежі за користування надрами, та ініціювання питання щодо призупинення дії або анулювання спеціальних дозволів на користування надрами таким надрокористувачам
1.7.3. Проведення звірок по платниках збору за користування радіочастотним ресурсом України з переліком користування радіочастотним ресурсом України, отриманим від Національної комісії з питань регулювання зв’язку України для здійснення контролю за надходженням до державного бюджету збору за користування радіочастотним ресурсом України Відділ оподаткування юридичних осіб, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя За перше півріччя п.р. до загального фонду державного бюджету надходження рентної плати за користування радіочастотним ресурсом складає 116,6% (план – 3,1 тис.грн., надійшло – 3,6 тис.грн.),
Протягом першого півріччя п.р. проводились звірки по платниках збору за користування радіочастотним ресурсом України з переліком користування радіочастотним ресурсом України, отриманим від Національної комісії з питань регулювання зв’язку України для здійснення контролю за надходженням до державного бюджету збору за користування радіочастотним ресурсом України
1.8. Організація роботи із забезпечення адміністрування податків та зборів, що сплачуються фізичними особами, у т.ч. самозайнятими особами, а також єдиного внеску
1.8.1. Організація роботи щодо:
1.8.1.1. посилення контролю за діяльністю фізичних осіб – підприємців, які ймовірно задіяні в схемах ухилення від оподаткування, у т.ч. рн. зайнятих; Відділ доходів і зборів з фізичних осіб, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя Проводиться робота з контролю за діяльністю фізичних осіб – підприємців, які ймовірно задіяні в схемах ухилення від оподаткування, у т.ч. самозайнятих
1.8.1.2. вжиття заходів щодо відпрацювання суб’єктів господарювання (юридичних та фізичних осіб), які виплачують заробітну плату з порушенням вимог діючого законодавства; Відділ доходів і зборів з фізичних осіб, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя Вживаються заходи щодо відпрацювання суб’єктів господарювання (юридичних та фізичних осіб), які виплачують заробітну плату з порушенням вимог діючого законодавства
1.8.1.3. контролю за сплатою юридичними та фізичними особами податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та транспортного податку Відділ доходів і зборів з фізичних осіб, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя Протягом січня – червня п.р. надійшло 354,5 тис.грн. при індикативі – 345,3 тис.грн., що склало 102,6% (+9,2 тис.грн.) виконання плану
1.8.1.4. контролю за сплатою юридичними та фізичними особами єдиного внеску; Відділ доходів і зборів з фізичних осіб, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя Надходження єдиного внеску за січень – червень 2015 року склали 63084,6 тис.грн., що складає 104% від доведеного індикативного показника – 62256,8 тис.грн. В розрізі відділень: Вільнянським відділенням залучено 47902,2 тис.грн., виконання складає 103,2% (+1484,2 тис.грн.) (індикатив – 46418,0 тис.грн.) Новомиколаївським відділенням залучено 15182,4 тис.грн., виконання складає 106,7% (+949,4 тис.грн.) (індикатив – 14233,0 тис.грн.)
1.8.1.5. залучення до сплати єдиного внеску фізичними особами – СПД на спрощеній системі оподаткування, підвищення рівня заробітної плати по підприємствах, які нараховують заробітну плату на рівні або нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати Відділ доходів і зборів з фізичних осіб, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя Проводиться робота по залученню до сплати єдиного внеску фізичними особами – СПД на спрощеній системі оподаткування, підвищення рівня заробітної плати по підприємствах, які нараховують заробітну плату на рівні або нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати
1.8.2. Підготовка та надання керівництву ОДПІ аналітичних матеріалів щодо діяльності фізичних осіб – підприємців, які перебувають на: Керівництву ОДПІ надаються аналітичні матеріали щодо діяльності фізичних осіб – підприємців, які перебувають на:
1.8.2.1. загальній системі оподаткування, мають значні обсяги реалізації, високий рівень витрат та сплачують незначні суми податку на доходи фізичних осіб; Відділ доходів і зборів з фізичних осіб, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя загальній системі оподаткування, мають значні обсяги реалізації, високий рівень витрат та сплачують незначні суми податку на доходи фізичних осіб
1.8.2.2. спрощеній системі оподаткування Відділ доходів і зборів з фізичних осіб, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя спрощеній системі оподаткування

1.8.3. Проведення аналізу даних інформаційно-аналітичних баз ДФС, у тому числі ІС «Податковий блок» щодо: Проводиться аналіз даних інформаційно-аналітичних баз ДФС, у тому числі ІС «Податковий блок» щодо:
1.8.3.1. повноти та правильності заповнення звітних даних платників по єдиному внеску; Відділ доходів і зборів з фізичних осіб, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя повноти та правильності заповнення звітних даних платників по єдиному внеску
1.8.3.2. відбору суб’єктів господарювання проведення формування плану – графіку проведення документальних перевірок суб’єктів господарювання – фізичних осіб Відділ доходів і зборів з фізичних осіб, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя відбору суб’єктів господарювання проведення формування плану – графіку проведення документальних перевірок суб’єктів господарювання – фізичних осіб
1.8.4. Проведення кампанії декларування громадянами доходів, отриманих у 2014 році, у т.ч. тих, які реалізують право на отримання податкової знижки Відділ доходів і зборів з фізичних осіб, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя проведення кампанії декларування громадянами доходів, отриманих у 2014 році, у т.ч. тих, які реалізують право на отримання податкової знижки
1.8.5. Ведення обліку та формування Зведеної інформації про стан розрахунків по єдиному внеску Координаційно-моніторинговий відділ, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя ведення обліку та формування Зведеної інформації про стан розрахунків по єдиному внеску
1.8.6. Здійснення контролю щодо застосування структурними підрозділами до порушників платіжної дисципліни адміністративних стягнень та фінансових санкцій Координаційно-моніторинговий відділ, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя здійснюється постійний контроль щодо застосування структурними підрозділами до порушників платіжної дисципліни адміністративних стягнень та фінансових санкцій
1.9. Організація роботи та контроль за погашенням податкового боргу
1.9.1. Організація роботи щодо: Проводиться робота щодо:
1.9.1.1. виявлення, обліку і розпорядження безхазяйним майном та майном, що переходить у власність держави; Сектор погашення заборгованостей, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя виявлення, обліку і розпорядження безхазяйним майном та майном, що переходить у власність держави. При плані – 7,6 тис.грн. реалізовано до місцевого бюджету 7,6 тис.грн. від реалізації майна, що складає 100% виконання. До Державного бюджету мобілізовано 11,5 тис.грн.
1.9.1.2. стягнення сум податкового боргу з рахунків платників податків у рахунок погашення податкового боргу; Сектор погашення заборгованостей, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя стягнення сум податкового боргу з рахунків платників податків у рахунок погашення податкового боргу
1.9.1.3. вилучення готівкових коштів у платників податків у рахунок погашення податкового боргу; Сектор погашення заборгованостей, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя вилучення готівкових коштів у платників податків у рахунок погашення податкового боргу
1.9.1.4. вжиття заходів із стягнення заборгованості за іноземними кредитами, бюджетними позичками та фінансовою допомогою на поворотній основі, як податкового боргу; Сектор погашення заборгованостей, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя вжиття заходів із стягнення заборгованості за іноземними кредитами, бюджетними позичками та фінансовою допомогою на поворотній основі, як податкового боргу
1.9.1.5. звернень до суду з метою зупинення видаткових операцій на банківських рахунках платників податків, які перешкоджають виконанню повноважень податкового керуючого; Сектор погашення заборгованостей, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя звернень до суду з метою зупинення видаткових операцій на банківських рахунках платників податків, які перешкоджають виконанню повноважень податкового керуючого
1.9.1.6. проведення перевірок підприємств-боржників з питання збереження майна, яке перебуває у податковій заставі; Сектор погашення заборгованостей, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя проведення перевірок підприємств-боржників з питання збереження майна, яке перебуває у податковій заставі
1.9.1.7. погашення податкового боргу за рахунок реалізації заставного майна боржників; Сектор погашення заборгованостей, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя погашення податкового боргу за рахунок реалізації заставного майна боржників
1.9.1.8. погашення податкового боргу підприємств державної та комунальної форми власності; Сектор погашення заборгованостей, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя погашення податкового боргу підприємств державної та комунальної форми власності
1.9.1.9. направлення звернень (подань) до органів місцевого самоврядування чи органів виконавчої влади, про виділення коштів місцевого бюджету на сплату податкового боргу комунальних підприємств; Сектор погашення заборгованостей, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя направлення звернень (подань) до органів місцевого самоврядування чи органів виконавчої влади, про виділення коштів місцевого бюджету на сплату податкового боргу комунальних підприємств
1.9.1.10. направлення до господарських судів заяв про порушення справ про банкрутство підприємств недержавного сектору Сектор погашення заборгованостей, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя направлення до господарських судів заяв про порушення справ про банкрутство підприємств недержавного сектору
1.9.2. Здійснення контролю за: Здійснюється постійний контроль за:
1.9.2.1. своєчасним пред’явленням кредиторських вимог по боржниках, справи про банкрутство яких ініційовані сторонніми кредиторами; Сектор погашення заборгованостей, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя своєчасним пред’явленням кредиторських вимог по боржниках, справи про банкрутство яких ініційовані сторонніми кредиторами
1.9.2.2. виявленням (вилученням), обліком, оцінкою та реалізацією безхазяйного та іншого майна, що переходить у власність держави; Сектор погашення заборгованостей, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя виявленням (вилученням), обліком, оцінкою та реалізацією безхазяйного та іншого майна, що переходить у власність держави
1.9.2.3. повнотою застосування заходів з погашення податкового боргу економічно активних підприємств – боржників; Сектор погашення заборгованостей, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя повнотою застосування заходів з погашення податкового боргу економічно активних підприємств – боржників
1.9.2.4. списанням безнадійного податкового боргу Сектор погашення заборгованостей, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя списанням безнадійного податкового боргу
1.9.3. Розгляд заяв платників щодо розстрочення (відстрочення) сплати грошових зобов’язань та податкового боргу.
Підготовка відповідних рішень згідно з вимогами чинного законодавства Сектор погашення заборгованостей, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя Розглядаються заяви платників щодо розстрочення (відстрочення) сплати грошових зобов’язань та податкового боргу та готуються відповідні рішення згідно з вимогами чинного законодавства
1.10. Організація роботи щодо реєстрації та обліку платників податків, забезпечення контролю за повнотою обліку платників податків
1.10.1. Моніторинг та підготовка керівництву ОДПІ інформації з відповідними пропозиціями щодо: За результатами проведеного моніторингу готується інформація керівництву ОДПІ з відповідними пропозиціями щодо:
1.10.1.1. своєчасності анулювання реєстрації платників ПДВ, у тому числі, які підпадають під дію п. 184.1 ст.184 Податкового Кодексу України; Відділ оподаткування юридичних осіб,
сектор реєстрації платників та електронних сервісів, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя своєчасності анулювання реєстрації платників ПДВ, у тому числі, які підпадають під дію п. 184.1 ст.184 Податкового Кодексу України. Протягом січня – червня 2015 року анульовано реєстрацію 14 платникам ПДВ, в тому числі: рішень про анульовання реєстрації платника ПДВ – 8, за заявою платника – 6
1.10.1.2. результатів застосування пільгового оподаткування платниками, в тому числі тих, що здійснюють діяльність у сфері сільського та лісового господарства; Відділ оподаткування юридичних осіб, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя результатів застосування пільгового оподаткування платниками, в тому числі тих, що здійснюють діяльність у сфері сільського та лісового господарства
1.10.1.3. результатів співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту, даних реєстрів виданих та отриманих податкових накладних контрагентів, реєстру податкових накладних з даними Єдиного реєстру податкових накладних Відділ оподаткування юридичних осіб, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя результатів співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту, даних з додатку 5 декларації з ПДВ з даними Єдиного реєстру податкових накладних

1.10.2. Ведення, забезпечення достовірності даних та своєчасності формування:
Реєстру платників ПДВ
Державного реєстру фізичних осіб – платників податків Сектор реєстрації платників та електронних сервісів, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя Забезпечується ведення, достовірність даних, своєчасність формування:
Реєстру платників ПДВ
Державного реєстру фізичних осіб – платників податків
Розділ 2. Організація проведення контрольно-перевірочної роботи
2.1. Надання пропозицій ГУ ДФС щодо формування плану-графіка проведення планових виїзних перевірок суб’єктів господарювання (далі – план-графік).
Супроводження плану-графіка, у разі необхідності надання пропозицій щодо внесення змін та доповнень до нього Відділ податкового аудиту,
відділ доходів і зборів з фізичних осіб Протягом півріччя Щоквартально підрозділами податкового аудиту та доходів і зборів фізичних осіб формувався проект плану-графіка проведення документальних планових перевірок суб’єктів господарювання та надання на затвердження начальнику ГУ ДФС
2.2. Організація проведення:
2.2.1. документальних планових перевірок суб’єктів господарювання відповідно до плану–графіку; Відділ податкового аудиту,
відділ доходів і зборів з фізичних осіб Протягом півріччя Проведено 3 документальних планових перевірок суб’єктів господарювання відповідно до плану–графіку
2.2.2. позапланових перевірок платників податків – юридичних осіб з ризиками несплати податків; Відділ податкового аудиту Протягом півріччя Проведено 2 позапланових перевірок платників податків – юридичних осіб з ризиками несплати податків
2.2.3. документальних позапланових перевірок суб’єктів господарювання на ліквідацію; Відділ податкового аудиту Протягом півріччя Зазначені перевірки не проводились
2.2.4. документальних невиїзних перевірок у разі виявлення ознак, що свідчать про можливе порушення митного законодавства; Відділ податкового аудиту Протягом півріччя Зазначені перевірки не проводились
2.2.5. документальних виїзних перевірок суб’єктів ЗЕД на виконання пункту 10 статті 346 Митного кодексу України (за постановами правоохоронних органів у рамках кримінальної справи); Відділ податкового аудиту Протягом півріччя

(за необхідністю) Проведено 1 документальну виїзну перевірку суб’єкту ЗЕД
2.2.6. документальних перевірок суб’єктів господарювання за рішеннями судових органів, матеріалами оперативних підрозділів, постановами слідчих фінансових розслідувань та інших правоохоронних органів; Відділ податкового аудиту,
відділ доходів і зборів з фізичних осіб Протягом півріччя Проведено 1 документальну перевірку СГ
2.2.7. документальних невиїзних позапланових перевірок; Відділ оподаткування юридичних осіб,
відділ доходів і зборів з фізичних осіб Протягом півріччя Проведено 2 документальних невиїзних позапланових перевірки
2.2.8. перевірок платників податків з питань дотримання роботодавцем законодавства щодо укладання трудового договору, оформлення трудових відносин із працівниками (найманими особами); Відділ доходів і зборів з фізичних осіб Протягом півріччя Протягом першого півріччя 2015 року проведено 5 перевірок, з них: фізичних осіб – 2, юридичних осіб – 3. За результатами перевірок донараховано 186,1 тис.грн., з них: по фізичним особам – 77,5 тис.грн., по юридичним особам – 108,6 тис.грн. До бюджету надійшло 135,7 тис.грн., в тому числі: від фізичних осіб – 39,2 тис.грн., від юридичних осіб – 96,5 тис.грн. Вжитими заходами виявлено 311 неоформлених найманих працівників(з них: 256 працевлаштовані на постійну роботу), в тому числі: за результатами КПР – 25. Додатково мобілізовано до бюджету 11,9 тис.грн. податку з доходів фізичних осіб та 46,8 тис.грн. єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове страхування
2.2.9. перевірок щодо виявлення та руйнування схем ухилення та схем мінімізації податкових зобов’язань; Відділ податкового аудиту,
відділ доходів і зборів з фізичних осіб Протягом півріччя Проведено 2 перевірки щодо виявлення та руйнування схем ухилення та схем мінімізації податкових зобов’язань
2.2.10. зустрічних звірок юридичних та фізичних осіб; Відділ податкового аудиту,
відділ доходів і зборів з фізичних осіб, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя Проведено 25 зустрічних звірок юридичних та фізичних осіб
2.2.11. документальних планових перевірок згідно плану-графіка проведення документальних планових перевірок суб’єктів господарювання, з питань митного законодавства; Відділ податкового аудиту Протягом півріччя (за необхідністю) Зазначені перевірки не проводились

2.2.12. документальних позапланових виїзних перевірок суб’єктів господарювання, по яких є значні розбіжності у показниках податкових зобов’язань та податкового кредиту з ПДВ; Відділ доходів і зборів з фізичних осіб Протягом півріччя З платниками податків проводиться робота щодо виключення випадків виникнення розбіжностей у показниках податкових зобов’язань та податкового кредиту з ПДВ, тому зазначені перевірки не проводились
2.2.13. митного контролю шляхом проведення документальних перевірок платників податків з дотримання вимог митного законодавства; Відділ доходів і зборів з фізичних осіб Протягом півріччя Не виникало випадків застосування митного законодавства
2.2.14. заходів щодо своєчасного відпрацювання підприємств реального сектору економіки, які скористалися послугами „сумнівних” контрагентів для мінімізації податкових зобов’язань чи ухилення від оподаткування; Відділ податкового аудиту,
відділ доходів і зборів з фізичних осіб Протягом півріччя Проведено 2 позапланові невиїзні перевірки
2.2.15. заходів з дотримання вимог законодавства по валютним операціям, своєчасністю проведення розрахунків та оподаткування у сфері ЗЕД резидентами та нерезидентами України Відділ доходів і зборів з фізичних осіб,
відділ податкового аудиту Протягом півріччя Проведено 1 документальну виїзну перевірку суб’єкту ЗЕД
2.3. Організація роботи щодо:
2.3.1. правомірності бюджетного відшкодування ПДВ та/або формування від’ємного значення з ПДВ; Відділ доходів і зборів з фізичних осіб,
відділ оподаткування юридичних осіб, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя Відповідно до вимог наказу ДПС України №522 від 19.06.12 по деклараціям, згідно яких задекларовано бюджетного відшкодування ПДВ та/або формування від’ємного значення з ПДВ, складаються довідки у формі висновку (дод1 до наказу №522)
2.3.2. застосування та сплати штрафних (фінансових) санкцій за несвоєчасну сплату узгоджених сум податкових зобов’язань; Відділ оподаткування юридичних осіб, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя Протягом І-півріччя п.р. застосовувались штрафні санкціі за несвоєчасну сплату узгоджених сум податкових зобов’язань
2.3.3. застосування штрафних (фінансових) санкцій за неподання або несвоєчасне надання звітності; Відділ оподаткування юридичних осіб, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя Протягом І-півріччя п.р. застосовувались штрафні санкціі за неподання або несвоєчасне надання звітності
2.3.4. виконання основних показників контрольно-перевірочної роботи Відділ податкового аудиту Протягом півріччя Загальна кількість проведених планових перевірок за січень – червень 2015 року склала 3, що на 2 більше, ніж у минулому році. Донараховано узгоджених податкових зобов’язань на 1 планову перевірку – 222,7 тис.грн., що більше, ніж у минулому році в 2,5 разів(або на +133,6 тис.грн.). Надійшло на 1 планову перевірку – 174,4 тис.грн. , що більше, ніж у минулому році в 2 рази(або на +85,3 тис.грн.).
Загальна кількість проведених позапланових перевірок за січень – червень 2015 року склала 5, у минулому році – 12. Донараховано узгоджених податкових зобов’язань на 1 позапланову перевірку – 27,1 тис.грн., у минулому році – 44,5 тис.грн. Надійшло на 1 позапланову перевірку – 174,4 тис.грн. , що більше, ніж у минулому році в 2 рази(або на +85,3 тис.грн.)
Аналіз:
2.6.1. результатів контрольно-перевірочної роботи і підготовка відповідної інформації керівництву ОДПІ та направлення її до ГУ ДФС; Відділ податкового аудиту
Відділ доходів і зборів з фізичних осіб Протягом півріччя Протягом першого півріччя п.р. підрозділом податкового аудиту донараховано 4447 тис.грн., що на 3823,5 тис.грн. більше, ніж у минулому році. Погашено донарахованих зобов’язань за результатами застосування податкового компромісу – 3866 тис.грн. Надійшло за актами документальних перевірок – 483 тис.грн. Рівень стягнення узгодженних донарахованих грошових зобов’язань, які підлягають погашенню – 83,1%. Загальний рівень угодження донарахованих сум – 100%
Протягом першого півріччя п.р. підрозділом доходів і зборів з фізичних осіб донараховано на 1 перевірку згідно плану – графіка 53,9 тис.грн., рівень узгодженості – 100%, рівень погашення – 24%
2.6.2. причин та оцінки фактів порушень платниками податків вимог податкового законодавства, виявлених у ході перевірок з питань достовірності заявлених до бюджетного відшкодування сум ПДВ Відділ оподаткування юридичних осіб Протягом півріччя Протягом першого півріччя 2015 року не було виявлено фактів порушень платниками податків вимог податкового законодавства, виявлених у ході перевірок з питань достовірності заявлених до бюджетного відшкодування сум ПДВ
2.7. Здійснення контролю за:
2.7.1. дотриманням митного законодавства суб’єктами господарювання в частині своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів після випуску товарів шляхом організації та проведення контрольно-перевірочних заходів; Відділ доходів і зборів з фізичних осіб,
відділ податкового аудиту Протягом півріччя Зазначені види операцій відсутні
2.7.2. проведенням заходів щодо додержання податкового законодавства з питань трансфертного ціноутворення; Відділ податкового аудиту,
відділ доходів і зборів з фізичних осіб,
відділ оподаткування юридичних осіб Протягом півріччя Зазначений вид операцій відсутній
2.7.3. дотриманням суб’єктами господарювання вимог валютного законодавства при здійсненні виплат нерезидентам доходів з джерелом походження з України Відділ податкового аудиту Протягом півріччя Зазначений вид операцій відсутній
2.8. Посилення доказової бази за встановленими фактами порушень податкового та митного законодавства, покращення якості матеріалів перевірок, зменшення випадків оскаржень донарахованих сум Відділ доходів і зборів з фізичних осіб,
відділ податкового аудиту Протягом півріччя З метою посилення доказової бази за встановленими фактами порушень податкового та митного законодавства, покращення якості матеріалів перевірок, зменшення випадків оскаржень донарахованих сум, проводяться заняття в системі професійно – економічного навчання: оглядові листи, акти перевірок, судова практика та інші матеріали
2.9. Впровадження організаційних заходів, спрямованих на підвищення рівня ефективності проведення камеральних і документальних невиїзних перевірок та якості складання актів перевірок.
Підготовка керівництву ОДПІ інформації з відповідними пропозиціями Відділ доходів і зборів з фізичних осіб Протягом півріччя Вживаються заходи, спрямовані на підвищення рівня ефективності проведення камеральних і документальних невиїзних перевірок та якості складання актів перевірок. Підготовлена інформація надається керівництву ОДПІ з відповідними пропозиціями
Розділ 3. Організація роботи щодо контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів
3.1. Здійснення контролю за своєчасністю перерахування платежів до бюджету суб’єктами господарювання за отримані (подовжені) ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами Сектор реєстрації платників та електронних сервісів, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя Протягом січня – червня 2015 року при плані – 216,0 тис.грн. надійшло до місцевого бюджету 232,3 тис.грн. за отримані (подовжені) ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, що склало 107,5%(+16,3 тис.грн.) від доведеного завдання
3.2. Організація роботи щодо видачі ліцензій на право діяльності суб’єктів господарювання з роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами Сектор реєстрації платників та електронних сервісів, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя До ЦОП надано 45 пакетів документів для отримання ліцензій на право діяльності суб’єктів господарювання з роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами
Розділ 4. Координація роботи з питань основної діяльності, здійснення контролю за виконанням документів
4.1. Формування Плану роботи ОДПІ на друге півріччя 2015 року, надання на затвердження начальнику ГУ ДФС та оприлюднення Спеціаліст з питань організаційно-розпорядчої роботи Травень-червень Сформовано на надано до ГУ ДФС у Запорізькій області вихідним листом від 20.05.2015 року № 1092/8/08-06-13 «План роботи Вільнянської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Запорізькій області на друге півріччя 2015 року»
4.2. Формування Звітів про виконання планів роботи ОДПІ на 2014 рік та друге півріччя 2014 року, направлення до ГУ ДФС та оприлюднення Спеціаліст з питань організаційно-розпорядчої роботи Січень На виконання наказу Державної фіскальної служби України від 10.10.2014 року № 180 «Про затвердження Порядку поточного планування діяльності ДФС та примірних порядків поточного планування діяльності територіальних органів ДФС» сформовано на надано до ГУ ДФС у Запорізькій області вихідним листом від 29.01.2015 року №/8/08-06-13-003 Звіт Вільнянської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Запорізькій області про виконання плану роботи на друге півріччя 2014 року та Звіт Вільнянської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Запорізькій області про виконання плану роботи на 2014 рік
4.3. Внесення пропозицій керівництву ОДПІ щодо змін до організаційної структури, оптимізації штатної чисельності та підготовка і надання структури (змін до неї) до ДФС вищого рівня на затвердження у встановленому порядку Спеціаліст з питань організаційно-розпорядчої роботи Протягом півріччя
(за необхідністю) До ГУ ДФС у Запорізькій області надавались структури (змін до неї) на затвердження у встановленому порядку
4.4. Організаційне забезпечення, ведення та оформлення протоколів, доведення їх до виконавців та забезпечення контролю за виконанням апаратних нарад ОДПІ, нарад за участі начальника ОДПІ та інших нарад Спеціаліст з питань організаційно-розпорядчої роботи,
структурні підрозділи Протягом півріччя
(за дорученням керівництва) Забезпечується ведення та оформлення протоколів, доведення їх до виконавців та забезпечення контролю за виконанням апаратних нарад ОДПІ, нарад за участі начальника ОДПІ та інших нарад
4.5. Здійснення системного автоматизованого контролю за виконанням доручень органів вищого рівня, завдань до іншої вхідної кореспонденції, а також визначених розпорядчими документами ГУ ДФС та ДФС України Спеціаліст з питань організаційно-розпорядчої роботи Протягом півріччя Протягом першого півріччя здійснювався системний автоматизований контроль за виконанням завдань, визначених законами України, актами та дорученнями Президента України і Кабінету Міністрів України, Прем’єр-міністра України, Верховної Ради України, дорученнями до іншої вхідної кореспонденції та розпорядчими документами ДФС України та ГУ ДФС тощо, засобом програмного забезпечення АСЕДОРР «Ділкон»
4.6. Здійснення системного автоматизованого контролю за виконанням структурними підрозділами ОДПІ контрольних доручень, які контролюються ГУ ДФС у дистанційному режимі Спеціаліст з питань організаційно-розпорядчої роботи Протягом півріччя На виконання вимог наказу Вільнянської ОДПІ від 06.05.2015 року № 295 «Про затвердження Примірного положення про здійснення системного автоматизованого контролю за виконанням контрольних доручень у Вільнянській ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області» функції контролера за виконанням структурними підрозділами ОДПІ контрольних доручень, які контролюються ГУ ДФС у дистанційному режимі виконуються головним державним інспектором з питань організаційно – розпорядчої роботи
4.7. Проведення аналізу стану виконавської дисципліни у розрізі структурних підрозділів ОДПІ.
За результатами підготовка та надання керівництву ОДПІ аналітичної інформації Спеціаліст з питань організаційно-розпорядчої роботи Протягом півріччя Проводиться аналіз стану виконавської дисципліни у розрізі структурних підрозділів ОДПІ та за підсумками місяця надається аналітична інформація до розгляду керівництву ОДПІ
Розділ 5. Забезпечення взаємозв’язків з органами державної влади та місцевого самоврядування.
Організація міжвідомчої взаємодії із суб’єктами інформаційних відносин
5. Забезпечення взаємодії з:
5.1. місцевими органами виконавчої влади щодо обміну інформацією по забезпеченню виконання встановлених завдань із надходження коштів до бюджетів; Структурні підрозділи Протягом півріччя Протягом першого півріччя п.р. забезпечено взаємодію з місцевими органами виконавчої влади щодо обміну інформацією по забезпеченню виконання встановлених завдань із надходження коштів до бюджетів
5.2. Запорізьким обласним управлінням лісового господарства щодо переліку лісокористувачів, яким надані лісорубні квитки; Відділ оподаткування юридичних осіб, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя Протягом першого півріччя п.р. забезпечено взаємодію з Запорізьким обласним управлінням лісового господарства щодо переліку лісокористувачів, яким надані лісорубні квитки
5.3. органами місцевого самоврядування та виконавчої влади, Головним управлінням Держземагентства у Запорізькій області, Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Запорізькій області щодо інформації, необхідної для обчислення і справляння плати за землю; Відділ оподаткування юридичних осіб, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя Протягом першого півріччя п.р. забезпечено взаємодію з органами місцевого самоврядування та виконавчої влади, Головним управлінням Держземагентства у Запорізькій області, Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Запорізькій області щодо інформації, необхідної для обчислення і справляння плати за землю
5.4. Департаментом екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації щодо проведення звірок переліків:
водокористувачів, яким в установленому порядку надані дозволи на спеціальне водокористування, що діють у 2015 році з переліком платників, які подали декларації по збору за спеціальне використання води;
суб’єктів господарювання, яким надані спеціальні дозволи на викиди, спеціальне водокористування та розміщення відходів, що діють у 2015 році з переліком платників, які подали декларації по екологічному податку; Відділ оподаткування юридичних осіб, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя Протягом першого півріччя п.р. забезпечено взаємодію з Департаментом екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації щодо проведення звірок переліків:
водокористувачів, яким в установленому порядку надані дозволи на спеціальне водокористування, що діють у 2015 році з переліком платників, які подали декларації по збору за спеціальне використання води;
суб’єктів господарювання, яким надані спеціальні дозволи на викиди, спеціальне водокористування та розміщення відходів, що діють у 2015 році з переліком платників, які подали декларації по екологічному податку
5.5. Державною службою геології та надр України та Бердянським гідрогеологічним загоном щодо проведення звірок переліків надрокористувачів, яким в установленому порядку видано спецдозволи на користування надрами, та які здійснюють видобуток підземної води відповідно до дозволів на спеціальне водокористування з переліком платників, які подали податкову звітність по платі за користування надрами та збору за спеціальне використання води; Відділ оподаткування юридичних осіб, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя Протягом першого півріччя п.р. забезпечено взаємодію з Державною службою геології та надр України та Бердянським гідрогеологічним загоном щодо проведення звірок переліків надрокористувачів, яким в установленому порядку видано спецдозволи на користування надрами, та які здійснюють видобуток підземної води відповідно до дозволів на спеціальне водокористування з переліком платників, які подали податкову звітність по платі за користування надрами та збору за спеціальне використання води
5.6. органами державної реєстрації прав на нерухоме майно щодо даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; Відділ доходів і зборів з фізичних осіб, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя Протягом першого півріччя п.р. забезпечено взаємодію з органами державної реєстрації прав на нерухоме майно щодо даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
5.7. територіальними органами Державної міграційної служби України щодо отримання відомостей відносно осіб, які змінили місце реєстрації; Відділ доходів і зборів з фізичних осіб, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя Протягом першого півріччя п.р. забезпечено взаємодію з територіальними органами Державної міграційної служби України щодо отримання відомостей відносно осіб, які змінили місце реєстрації
5.8. органами місцевого самоврядування стосовно проведення індивідуальної роботи з керівниками підприємств, установ, організацій (незалежно від форм власності), спрямованої на погашення заборгованості з виплати заробітної плати та підвищення рівня виплати заробітної плати, а також сплати, відповідно, належних сум податку на доходи фізичних осіб; Відділ доходів і зборів з фізичних осіб, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя Протягом першого півріччя п.р. забезпечено взаємодію з органами місцевого самоврядування стосовно проведення індивідуальної роботи з керівниками підприємств, установ, організацій (незалежно від форм власності), спрямованої на погашення заборгованості з виплати заробітної плати та підвищення рівня виплати заробітної плати, а також сплати, відповідно, належних сум податку на доходи фізичних осіб
5.9. органами виконавчої влади, місцевого самоврядування щодо подання інформації, необхідної для повноти обліку платників податків; Сектор реєстрації платників та електронних сервісів, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя Протягом першого півріччя п.р. забезпечено взаємодію з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування щодо подання інформації, необхідної для повноти обліку платників податків
5.10. органами Державної казначейської служби щодо відкриття/закриття бюджетних рахунків для зарахування податків і зборів Координаційно-моніторинговий відділ, Новомиколаївське відділення
Протягом півріччя Протягом першого півріччя п.р. забезпечено взаємодію з органами Державної казначейської служби щодо відкриття/закриття бюджетних рахунків для зарахування податків і зборів
Розділ 6. Організація правової роботи
6.1. Організація та ведення правової роботи, спрямованої на дотримання законодавства у ході здійснення діяльності ОДПІ Спеціаліст з питань юридичної роботи Протягом півріччя Протягом першого півріччя п.р. було організовано правову роботу, спрямовану на дотримання законодавства у ході здійснення діяльності ОДПІ
6.2. Вжиття заходів щодо здійснення правового супроводження перевірок платників податків Спеціаліст з питань юридичної роботи Протягом півріччя Протягом першого півріччя п.р. вживались заходи щодо здійснення правового супроводження перевірок платників податків
6.3. Забезпечення представництва інтересів ДФС в судах, інших органах державної влади, в установах, організаціях та на підприємствах усіх форм власності при вирішенні спорів та розгляді питань правового характеру Спеціаліст з питань юридичної роботи,
структурні підрозділи Протягом півріччя Протягом першого півріччя п.р. було забезпечено представництво інтересів ДФС в судах, інших органах державної влади, в установах, організаціях та на підприємствах усіх форм власності при вирішенні спорів та розгляді питань правового характеру
6.4. Проведення перевірки на відповідність чинному законодавству проектів актів перевірок, проектів договорів, контрактів Спеціаліст з питань юридичної роботи Протягом півріччя Проводились перевірки на відповідність чинному законодавству проектів актів перевірок, проектів договорів, контрактів
6.5. Здійснення супроводження судових справ, що визначені як перспективні та практикоутворюючі, сторонами в яких виступає ОДПІ Спеціаліст з питань юридичної роботи Протягом півріччя Забезпечено супроводження судових справ, що визначені як перспективні та практикоутворюючі, сторонами в яких виступає ОДПІ
6.6. Підтримка в актуальному стані АІС «Суди» та АІС «Скарга» Спеціаліст з питань юридичної роботи,
структурні підрозділи Протягом півріччя Забезпечено підтримку в актуальному стані АІС «Суди» та АІС «Скарга»
6.7. Аналіз результатів розгляду скарг платників податків Спеціаліст з питань юридичної роботи,
структурні підрозділи Протягом півріччя Здійснюється аналіз результатів розгляду скарг платників податків
Розділ 7. Організація роботи з платниками податків, громадськістю та засобами масової інформації.
Забезпечення прав і законних інтересів платників податків
7.1. Організація особистого прийому громадян посадовими особами ОДПІ та забезпечення розгляду звернень громадян
7.1.1. Забезпечення кваліфікованого і своєчасного розгляду звернень громадян відповідно до вимог Закону України від 2 жовтня 1996 року №393/96-ВР «Про звернення громадян» зі змінами Сектор реєстрації платників та електронних сервісів,
структурні підрозділи Протягом півріччя Протягом січня-червня 2015 року до ОДПІ надійшло 4 письмових звернення, які було своєчасно розглянуто та надано обґрунтовану відповідь заявнику

7.1.2. Аналіз стану розгляду звернень громадян, надання відповідної аналітичної інформації органам державної влади та розміщення її на сайтах Вільнянської районної державної адміністрації www.vilnyansk-rda.gov.ua та Вільнянської міської ради www .vln.org.ua Сектор реєстрації платників та електронних сервісів, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя Серед найпоширеніших питань, що порушуються у зверненнях та під час проведення особистих прийомів: податок на доходи фізичних осіб (63%), плата за землю (13%) та акцизний податок (9%)

7.1.3. Організація та забезпечення проведення особистого прийому громадян посадовими особами ОДПІ Сектор реєстрації платників та електронних сервісів,
структурні підрозділи Протягом півріччя У приймальні громадян керівництвом податкової інспекції здійснено 12 особистий прийом громадян. Письмових звернень під час проведення особистих прийомів не надходило. За січень-червень 2015 року посадовими особами Вільнянської ОДПІ також здійснено 16 виїзних особистих прийоми
7.1.4. Забезпечення доведення доручень структурним підрозділам ОДПІ, наданих керівництвом ОДПІ під час особистих прийомів громадян, та здійснення контролю за їх виконанням Сектор реєстрації платників та електронних сервісів, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя Структурним підрозділам своєчасно доводяться доручення, надані керівництвом ОДПІ під час особистих прийомів громадян, та здійснюється контролю за їх виконанням
7.1.5. Забезпечення оперативного розгляду інформації, яка надходить від заявників на
сервіс «Пульс», вирішення їх питань по суті та підготовка своєчасних і повних відповідей заявникам Сектор реєстрації платників та електронних сервісів,
структурні підрозділи Протягом півріччя Протягом І півріччя 2015 року до ОДПІ на розгляд не надходило карток з сервісу Пульс»

7.2. Організація надання у встановленому законодавством порядку публічної інформації
7.2.1. Організація та координація роботи структурних підрозділів ОДПІ з надання публічної інформації відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» Сектор реєстрації платників та електронних сервісів,
структурні підрозділи Протягом півріччя Здійснюється організація та координація роботи структурних підрозділів ОДПІ з надання публічної інформації

7.2.2. Оприлюднення сайтах Вільнянської районної державної адміністрації www.vilnyansk-rda.gov.ua та Вільнянської міської ради www .vln.org.ua інформації, визначеної у Законі України «Про доступ до публічної інформації», та звіту щодо розгляду запитів на інформацію, які надійшли до ОДПІ Сектор реєстрації платників та електронних сервісів,
структурні підрозділи Протягом півріччя З початку 2015 року до Вільнянської ОДПІ надійшов 2 запити на інформацію, які надійшли від юридичних осіб. За результатами розгляду запити було задоволено у законодавчо встановлені терміни
7.3. Організація роботи з громадськістю та засобами масової інформації
7.3.1. Забезпечення проведення «круглих столів», зборів, зустрічей за участю представників інститутів громадянського суспільства та громадськості щодо актуальних питань оподаткування та діяльності ДФС Сектор комунікацій, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя За звітний період проведено 16 засідань „круглого столу”, 13 зборів, зустрічей з громадськістю за участю представників інститутів громадського суспільства та громадськості
7.3.2. Забезпечення проведення спільних заходів з інститутами громадянського суспільства з питань оподаткування Сектор комунікацій, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя Загальна кількість проведених заходів з громадськістю, представниками інститутів громадянського суспільства та бізнесу становить 29 заходів
7.3.3. Організація та проведення зустрічей з представниками бізнесу щодо актуальних питань оподаткування та діяльності ДФС за участю керівництва ОДПІ Сектор комунікацій, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя Протягом першого півріччя 2015 року забезпечено організацію та проведення 12 зустрічей з представниками бізнесу щодо актуальних питань оподаткування та діяльності ДФС за участю керівництва Вільнянської ОДПІ
7.3.4. Забезпечення висвітлення інформації щодо діяльності ОДПІ в друкованих, електронних ЗМІ, мережі Інтернет, програмах телеканалів та газетах «Дніпровські вогні» та «Наше життя» Сектор комунікацій, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя Протягом півріччя розміщено 441 повідомлення щодо діяльності ОДПІ в друкованих, електронних ЗМІ, мережі Інтернет, та газетах «Дніпровські вогні» та «Наше життя»
7.3.5. Забезпечення проведення прес-конференцій, брифінгів і зустрічей в організаціях та установах з актуальних питань оподаткування та діяльності ДФС за участю керівництва ОДПІ Сектор комунікацій, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя Для ЗМІ організовано 3 прес-конференції та брифінгів, з яких 3 за участі начальника ОДПІ, 13 публічних заходів, з яких 11 заходів за участі начальника ОДПІ

7.3.6. Організація та проведення загальних, тематичних, кущових семінарів з платниками податків з питань застосування податкового законодавства Сектор комунікацій, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя Протягом звітного періоду організовано та проведено 30 загальних,тематичних семінарів та практикумів з питань застосування податкового законодавства
7.3.7. Координація роботи з формування податкової культури у майбутніх платників податків Сектор комунікацій, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя Для забезпечення та координації роботи з формування податкової культури у майбутніх платників податків проведено 13 заходів з майбутніми платниками податків, зборів, платежів
7.4. Організація роботи центрів обслуговування платників
7.4.1. Забезпечення належного функціонування Центрів обслуговування платників (далі – ЦОП) та надання усього комплексу адміністративних, консультаційних та інформаційних послуг відвідувачам Сектор реєстрації платників та електронних сервісів, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя За І півріччя 2015 року у Центрі обслуговування платників податків у Вільнянській ОДПІ надано 1459 адміністративних послуг. Центром обслуговування платників у Новомиколаївському відділенні надано 457 адміністративних послуг
7.4.2. Формування зведеної інформації про результати роботи у сфері надання адміністративних послуг Сектор реєстрації платників та електронних сервісів, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя Щомісячно формується зведена інформація про результати роботи у сфері надання адміністративних послуг та розміщується на інформаційному стенді в ЦОП та на сайтах Вільнянської РДА та Вільнянської міської ради
7.4.3. Проведення анкетування та опрацювання анкет відвідувачів ЦОП, з метою формування позитивного іміджу органів державної фіскальної служби, своєчасного реагування на критичні зауваження та пропозиції платників щодо діяльності ЦОП Сектор реєстрації платників та електронних сервісів, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя За січень – червень 2015 року працівниками сектору реєстрації платників та електронних сервісів Вільнянської ОДПІ було опрацьовано 22 анкети відвідувачів, фахівцями Новомиколаївського відділення – 44 анкети. Зауваження платників податків щодо роботи ЦОП відсутні. Пропозицій щодо роботи ЦОП не надходило
Розділ 8. Інформаційно-технічне забезпечення діяльності ОДПІ. Розвиток електронних сервісів для суб’єктів господарювання
8.1. Забезпечення підтримки інформаційних систем ОДПІ в актуальному стані, зокрема: Сектор ІТ, Новомиколаївське відділення Протягом півріччя Забезпечується підтримка інформаційних систем ОДПІ в актуальному стані, зокрема:
8.1.1. серверного обладнання інформаційних систем та комп’ютерного обладнання автоматизованих робочих місць; серверного обладнання інформаційних систем та комп’ютерного обладнання автоматизованих робочих місць
8.1.2. працездатності інформаційних систем та робота з користувачами інформаційних ресурсів; працездатності інформаційних систем та робота з користувачами інформаційних ресурсів
8.1.3. еталонної схеми нормативно-довідкової інформації еталонної схеми нормативно-довідкової інформації
8.2. Супроводження та вдосконалення програмного забезпечення автоматизованих інформаційних систем Сектор ІТ,
Новомиколаївське відділення Протягом півріччя Супроводження та вдосконалення програмного забезпечення автоматизованих інформаційних систем
8.3. Підготовка та надання акредитованому центру сертифікації ключів інформації, необхідної для формування, скасування, блокування або поновлення посилених сертифікатів відкритих ключів підписувачів Сектор ІТ,
Новомиколаївське відділення Протягом півріччя Протягом півріччя п.р. акредитованому центру сертифікації ключів надавалась інформація для формування, скасування, блокування або поновлення посилених сертифікатів відкритих ключів підписувачів
8.4. Надання допомоги підписувачам під час генерації їх особистих та відкритих ключів Сектор ІТ,
Новомиколаївське відділення Протягом півріччя Протягом першого півріччя спеціалістами сектору ІТ надавалась допомога підписувачам під час генерації їх особистих та відкритих ключів
8.5. Ведення обліку та контроль за використанням підписувачами засобів електронного цифрового підпису та зберіганням ними особистих ключів Сектор ІТ,
Новомиколаївське відділення
Протягом півріччя Протягом півріччя п.р. ведеться облік та контроль за використанням підписувачами засобів електронного цифрового підпису та зберіганням ними особистих ключів
8.6. Адміністрування антивірусного програмного забезпечення Сектор ІТ,
Новомиколаївське відділення Протягом півріччя Протягом півріччя п.р. здійснювалось адміністрування антивірусного програмного забезпечення – Kaspersky для Windows
Розділ 9. Організація роботи з персоналом. Запобігання і протидія корупції, забезпечення безпеки діяльності ОДПІ, захист державних службовців і працівників
9.1 Виконання комплексу робіт щодо призначення, переміщення і звільнення працівників ОДПІ Спеціаліст з питань кадрової роботи Протягом півріччя Протягом І півріччя п.р. до Вільнянської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області прийнято в порядку переведення у зв’язку з реорганізацією Вільнянської ОДПІ ГУ Міндоходів у Запорізькій області 36 осіб, в порядку переведення з інших установ 1 особу, по переводу з інших ДПІ 1 особу, 6 спеціалістів, із них на посаду на час соціальної відпустки – 1 спеціаліст, звільнено 5 осіб, із них: за угодою сторін 3 особи, за власним бажанням (по догляду за дитиною до досягнення нею 14 річного віку) 1 особа, за власним бажанням 1 особа
9.2. Організація роботи щодо відбору і направлення випускників шкіл до Національного університету державної податкової служби України для прийому у 2015 році на денну форму навчання, у т.ч. за квотою сільської молоді, та на заочну форму навчання для працівників ОДПІ Спеціаліст з питань кадрової роботи ІI квартал Протягом першого півріччя здійснювалась робота щодо відбору і направлення випускників шкіл до Національного університету державної податкової служби України для прийому у 2015 році на денну форму навчання, у т.ч. за квотою сільської молоді, та на заочну форму навчання для працівників ОДПІ
9.3. Організація роботи щодо відбору і направлення працівників на навчання до магістратури Національної академії державного управління при Президентові України за напрямом „Державне управління” Спеціаліст з питань кадрової роботи IІ квартал
Протягом І півріччя на навчання до магістратури Національної академії державного управління при Президентові України за напрямом „Державне управління” працівники ОДПІ не направлялись
9.4. Організація роботи щодо направлення на курси підвищення кваліфікації працівників ОДПІ до закладів післядипломної освіти ДФС Спеціаліст з питань кадрової роботи Протягом півріччя Протягом першого півріччя підвищили кваліфікацію у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів міністерства доходів і зборів України (м.Київ) 3 фахівці із них 1 спеціаліст за дистанційною формою навчання, 2 спеціалісти за дистанційно-очною формою навчання
9.5. Організація проведення перевірки працівників на виконання вимог Закону України «Про очищення влади» Спеціаліст з питань кадрової роботи Протягом півріччя Протягом І півріччя п.р. Вільнянською ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області направлено 42 запити на проведення перевірки передбаченою Законом України «Про очищення влади»
9.6. Проведення професійного навчання без відриву від роботи працівників (економічного навчання), обговорення матеріалів перевірок, наказів ГУ ДФС та ДФС України, вивчення нових інструктивних і методичних матеріалів Структурні підрозділи Протягом півріччя У першому півріччі п.р. по Вільнянській ОДПІ видано наказ від 29.04.2015 року № 286 «Про організацію підвищення рівня професійної компетентності працівників Вільнянсьткої ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області у 2015 році» яким передбачено проведення професійного навчання без відриву від роботи працівників, створено групи та затверджено керівників навчальних груп, складено графіки проведення занять у начальних групах
9.7. Вжиття заходів, спрямованих на запобігання, виявлення та припинення корупційних діянь в структурних підрозділах ОДПІ з метою забезпечення дотримання працівниками вимог антикорупційного законодавства Спеціаліст з питань кадрової роботи,
структурні підрозділи Протягом півріччя Протягом першого півріччя здійснювались заходи спрямовані на запобігання, виявлення та припинення корупційних діянь в структурних підрозділах ОДПІ з метою забезпечення дотримання працівниками вимог антикорупційного законодавства
Розділ 10. Організація фінансової діяльності та матеріально-технічний розвиток
10.1. Здійснення фінансування відповідно до затверджених кошторисів витрат на поточний рік, у т.ч. видатків, передбачених на створення належних виробничих та соціально-побутових умов працівникам ОДПІ Сектор фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку Протягом півріччя Протягом першого півріччя п.р. здійснювалось фінансування відповідно до затвердженого кошторису витрат на поточний рік, у т.ч. видатків, передбачених на створення належних виробничих та соціально-побутових умов працівникам ОДПІ
10.2. Складання та подання на затвердження до ГУ ДФС Зведеного Бюджетного запиту з відповідними розрахунками на 2016 рік та Проекту кошторису і плану асигнувань з відповідними розрахунками на 2015 рік ОДПІ Сектор фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку Протягом півріччя Забезпечено надання до управління фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку ГУ ДФС пропозицій для формування Бюджетного запиту на 2016 рік та Проекту кошторису і плану асигнувань з відповідними розрахунками на 2015 рік ОДПІ
10.3. Складання та подання на затвердження до ГУ ДФС довідок про зміни до кошторисів та планів асигнувань з відповідними розрахунками на 2015 рік Сектор фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку Протягом півріччя Протягом першого півріччя п.р. подавались на затвердження до ГУ ДФС довідки про зміни до кошторисів та планів асигнувань з відповідними розрахунками на 2015 рік
10.4. Складання та надання до ГУ ДФС зведеної квартальної та річної фінансової звітності. Проведення квартальних та річної інвентаризацій ТМЦ, розрахунків, грошових документів та бланків суворого обліку ОДПІ Сектор фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку Протягом півріччя Забезпечено надання до ГУ ДФС зведеної квартальної та річної фінансової звітності. Проведення квартальних та річної інвентаризацій ТМЦ, розрахунків, грошових документів та бланків суворого обліку ОДПІ
10.5. Складання в межах затвердженої штатної чисельності і фонду заробітної плати та подання на затвердження в установленому порядку переліків змін до штатного розпису ОДПІ Сектор фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку Протягом півріччя Було надано до ГУ ДФС штатний розпис на 2015 рік станом на 01.01.2015 року
10.6. Здійснення заходів щодо розвитку матеріально-технічної бази ОДПІ, поліпшення умов праці працівників, забезпечення й оснащення сучасними системами зв’язку, всіх видів інженерних комунікацій тощо Сектор інфраструктури Протягом півріччя Протягом І-півріччя п.р. здійснювались заходи щодо розвитку матеріально-технічної бази ОДПІ, поліпшення умов праці працівників в межах доведеного кошторису витрат на 2015 рік
10.7. Підготовка Звіту про проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти за 2014 рік та надання його до органу статистики Сектор фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку
Сектор інфраструктури Січень У визначені терміни підготовлено та надано до районного відділу статистики Звіту про проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти 2014 рік
10.8. Здійснення заходів щодо проведення закупівель у 2015 році відповідно до законодавчих та інших нормативно-правових актів Сектор фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку
Сектор інфраструктури Протягом півріччя Здійснення заходів щодо проведення закупівель у 2015 році щокварталу відображаються у Звіті про проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти за січень березень 2015 року, січень – червень 2015 року
10.9. Затвердження переліку об’єктів будівництва, реконструкції та капремонту ОДПІ, які фінансуються за рахунок державного бюджету, у межах доведених граничних обсягів капітальних видатків Сектор інфраструктури Протягом півріччя (при фінансуванні) Граничні обсяги капітальних видатків не доводились, фінансування не надавалось
10.10. Здійснення заходів щодо формування, зберігання та використання фонду архівних документів Сектор інфраструктури Протягом півріччя Протягом півріччя п.р. здійснювались заходи щодо формування, зберігання та використання фонду архівних документів

В.о.начальника Вільнянської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Запорізькій області

Д.О. Шаповалов

Поделиться в соц. сетях

Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Опубліковано у Новини Вільнянської ОДПІ ГУ Міндоходів у Запорізькій області. Додати до закладок постійне посилання.

Залишити відповідь